Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Studie från Tillväxtanalys – Företagens perspektiv på de statliga pandemistöden

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser söker dig som småföretagare som vill dela med dig av dina erfarenheter av de ekonomiska stöden under coronapandemin. Helena Löfgren, analytiker på Tillväxtanalys kommer intervjua företagare i hela Sverige om deras upplevelser av pandemistöden.

Mats Eriksson från En Företagares Vardag får en chans att träffa Helena och intervjuar henne beträffande denna studie. Tillväxtanalys vill gärna nå ut till dig som vill delta för att kunna fånga upp småföretagarens perspektiv direkt från dess vardag.

Läs gärna hela kommunikation om detta som återpubliceras av Småföretagarnas Riksförbund med kontaktuppgifter för att kunna delta i studien. Brevet återpubliceras i sin helhet direkt efter videointervjun nedan eller klicka här för att skrolla direkt förbi videointervju.

Genom att nå till Småföretagarnas Riksförbund med nedan återpublicerad brev vill man nå till landets alla småföretagare via förbundets samtliga kanaler.

Studie från Tillväxtanalys - Företagens perspektiv på de statliga pandemistöden

Perspektiv på de statliga pandemistöden

Beskrivning av projektet

Tillväxtanalys fick 2021 i uppdrag av Regeringen att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av de ekonomiska stöden riktade till företag med anledning av coronapandemin. Syftet med uppdraget är att skapa kunskap inför framtida kriser av liknade slag. I många fall har stöden fungerat bra och träffat rätt samtidigt som det finns ett missnöje med de erbjudna stöden, och en uppfattning att ansökningsprocessen har varit krånglig – speciellt inom vissa branscher. Det bekräftas i tidigare studier, rapporter och även i massmedia. Därtill ges även uttryckt för att handläggningstiden för stöden varit alltför lång. Vissa grupper befinner sig dessutom i en situation där det finns brister i information och svårigheter i ansökningsprocessen. Av den anledningen blir det viktigt att fråga företagare om deras erfarenheter av denna speciella period.

De frågor vi vill besvara med projektet är:

Hur uppfattas de olika stöden av företagen?
Hur har stödens utformning passat företagen?
Hur upplever företagen processen för ansökan, handläggning och utbetalning av stöden? Vilka förbättringsförslag har företagen?

Syftet med projektet är att ta fram ett kunskapsunderlag som ger en bild av företagens upplevelser av stödinsatserna samt processen kring ansökan och hanteringen av stöden.

Vill du delta?

Känner du att detta passar detta in på ditt företag? Då vill vi gärna intervjua dig. Speciellt om du driver ett företag inom hotell- och restaurangbranschen, kulturbranschen eller i annan utsatt bransch. Intervjuerna beräknas ta mellan en och två timmar i anspråk, något som beror på hur samtalet utvecklas. Intervjuerna kan ske via digitala redskap (såsom Zoom eller Teams) eller fysiskt.

Kan du tänka dig att delta i denna studie, eller har du frågor om den? Kontakta gärna mig på e-post: helena.lofgren@tillvaxtanalys.se eller på telefonnummer: 010-447 44 88.

Vänliga hälsningar

Helena Löfgren

_______________
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Besöksadress: Torsgatan 11, plan 4, Stockholm
Telefon: 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se
Webb: www.tillvaxtanalys.se
Organisationsnummer: 202100–6164

Du kan ladda ner brevet som PDF genom att klicka på PDF ikonen.Studie från Tillväxtanalys - Företagens perspektiv på de statliga pandemistöden

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen