Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Succédeltagande för Attitydresan i Höör

Äntligen fick Småföretagarnas Riksförbund möjlighet att återigen träffa företagare, politiker och tjänstemän. Efter pandemins begränsningar att träffas fysiskt kändes det extra festligt att förbundet tillsammans med Höörs kommun få bjuda in till Attitydresan och ett samtal mellan företagare, politiker och tjänstepersoner för att diskutera vägen till ett bättre företagsklimat.

Morgonmötet inleddes med en frukost och nätverkande för att därefter inledas av Ingrid Ohlsson och Kommunstyrelsens ordförande i Höör, Johan Svahnberg som hälsade välkomna till dagens möte.

Mattias Andersson presenterade engagerat de utmaningar och möjligheter som småföretagare står inför och kopplade ihop detta med huvudpunkterna i förbundets näringspolitiska program. Mattias pratade även om vikten att förstå varandras olika roller och hur viktigt det är med att ha en positiv attityd och förståelse gentemot varandra. Samtliga närvarande instämde i att alla drivs av att göra Höör till en mer företagsvänlig kommun, men samtidigt måste vissa lagar och regler gälla. Det är tillsammans som man kan skapa en god balans mellan myndighetsutövning, tillämpning av regelverk samt den kreativitet och entreprenörskapsanda som Höörs företagare vill och kan bidra med.

Därefter presenterade enhetschefen för plan, bygg och projekt, Jesper Sundbärg, de bygglovsprocesser som kommunen måste förhålla sig till. Bygglovsprocesserna är omfattande och därför är det viktigt att kommunens tjänstemän kan bidra med tydlighet kring vad som gäller, så att företag som vill bygga eller etablera verksamhet kan få det stöd och den hjälp som krävs för att navigera i dessa ibland långsamma tillståndsprocesser.

Kanslichef Gunilla Dencker presenterade sedan ramarna för förvaltningslagen och hur kommunen tänker sig att servicetänket från förvaltningarna ska vara.

Engagemanget från de inbjudna gästerna var stort och de efterföljande frågorna och diskussionerna var engagerande, kreativa och livfulla. Det fanns mycket att prata om och samtalen ville inte riktigt ta slut. Under tiden som samtalen pågick tecknade Ingrid ner en lista på frågor som kommunen behöver ta tag i, för att möta behovet från Höörs företagare. Det handlade bl a om fiberutbyggnad, VA-frågor, bygglovsinformation, skadedjur, Lagen om offentlig upphandling, företagslots och Höörsandan.

Småföretagarnas Riksförbund kan konstatera att dessa frågor inte på något sätt är unikt för Höör och att Attitydresan fyller en viktig funktion för att skapa en förståelse och dialog mellan näringslivet och de kommunala verksamheterna. De lärdomar som förbundet får genom dessa träffar är ovärderliga när vi tar vidare dessa frågor upp till riksdag och regering i vår drivkraft för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag oavsett i vilken del av landet man bor och verkar.

Fortsätt att bevaka Attitydresan genom att KLICKA HÄR

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen