Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Svårare för glesbygdens småföretagare i coronatider

Svårare för glesbygdens småföretagare i coronatider
Corona-epidemin gör SmåFöretagarindexet högaktuellt

 

Coronakrisen sätter unika krav på företagare, men alla kommuner är inte lika väl rustade. Glesbygdskommuner har sämst förutsättningar. Det visar en ny stor kartläggning av Småföretagarnas riksförbund.

Med SmåföretagarIndex kan Småföretagarnas riksförbund för första gången visa förutsättningarna för små och medelstora företag i landets samtliga 290 kommuner. Coronaepidemin gör indexet högaktuellt. Arbetslösheten stiger och konkurserna ökar, vilket gör det viktigare än någonsin att skapa goda möjligheter att starta och driva företag.

– Kommuner med låg ranking är till stora delar glesbefolkade. För att hela landet ska kunna leva krävs det att den statliga näringspolitiken reformeras så att de glesbefolkade kommunernas förutsättningar ökar, så de kan dra nytta av sina styrkor, säger Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. En låg ranking betyder inte att kommunen skulle vara dålig på att tillgodose en företagares behov, utan att den har svårare förutsättningar än många andra.

Utmaningar och möjligheter

Småföretagarnas riksförbund har analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna.

Av samtliga kommuner i landet har Danderyd bäst förutsättningar. I Danderyd är det framför allt antalet företagsamma per capita, lokal marknad och välfärdsåtagande som drar upp kommunens betyg, medan trygghetsinsatser, överlevnadsgrad, och kommunal näringspolitik är relativa svagheter.

Stora skillnader mellan kommuntyper

Det finns tydliga geografiska mönster bland kommunerna med bäst och sämst förutsättningar för småföretagare. Bäst förutsättningar hittar vi i storstädernas kranskommuner. Faktum är att topp fyra kommuner i landet alla är pendlingskommuner till Stockholm: Danderyd, Solna, Täby och Nacka. Och alla kommuner i topp-50 ligger söder om Stockholm.

De mindre tätbefolkade delarna av landet har svårare villkor för små företag. Landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl, men annars har landsbygden betydligt sämre villkor än resten av landet.

– Då turistnäringen har fått en kraftfull inbromsning i coronakrisens spår är det nu oerhört viktigt att statliga insatser snabbt kompenserar de inkomstbortfall som denna näring så dramatiskt upplevt, säger Erik Sjölander.

 

Om SmåföretagarIndex

● Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma
● De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor
● Dimensionerna är: Lokal Marknad, Företagsamma per capita, Överlevnadsgrad, Trygghetsinsatser, Kommunal Näringspolitik, Skolsystem, Demografi, Välfärdsåtagande samt Kapitalförsörjning
● Indexet visar tydligt sambandet där hög andel företagsamma leder till lägre arbetslöshet. Nivån av arbetslöshet bland utrikesfödda samt bland unga är mer än dubbelt så hög i de tio kommuner som har lägst betyg jämfört med de tio kommuner som har högst betyg
● Nima Sanandaji (tekn. dr. och utredare) och Erik Sjölander (näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas Riksförbund) är författare till rapporten

 

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2020/

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen