Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sverige behöver ett fungerande system för lärlings- och yrkesutbildning.

Bristerna i svensk arbetsmarknads funktionssätt framstår allt tydligare, något som bl a drabbar landets småföretagare men även arbetssökande. Trots en hög andel arbetslösa i arbetsför ålder finns samtidigt brist på för yrket kompetent arbetskraft i olika sammanhang. Orsakerna bakom detta kan vara flera men avsaknad av ett fungerande system för lärlings- och yrkesutbildning är utan tvivel en viktig komponent.

För småföretagare innebär nuläget att det är svårt att rekrytera vissa kategorier, några exempel:

 • Arbetsterapeuter
 • Bilmekaniker
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 • CNC-operatörer
 • Flertalet byggyrken
 • Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
 • Installations- och serviceelektriker
 • Kockar
 • Lastbilsmekaniker
 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
 • Målare
 • Träarbetare och snickare

Eftersom fyra av fem nya jobb skapas i småföretag är detta inte bara ett problem för småföretagarna utan för hela samhällsekonomin.

Förbundet i sin nuvarande form har funnits sedan 2010 och sedan dess har lärlingsfrågan lyfts, det finns många exempel som detta: ”Debattartikel; Fungerande lärlingssystem – vart tog det vägen?”

Idag kan man konstatera att väldigt lite hänt och att behovet samtidigt är större än tidigare. Förbundet har också länge pekat på att det finns väl etablerade och fungerande system i många länder i vår omvärld, som Tyskland, Danmark och Finland.

Varför det inte går att få igång motsvarande i Sverige finns det inget entydigt svar på, åsikterna går säkert isär. Förbundets uppfattning är att det största hindret utgörs av ”Den svenska modellen” (arbetsmarknadens parter, kollektivavtal, myndigheter och politiker). Inom ramen för denna konstellation har det hittills inte gått att lösa knäckfrågorna som är:

 • Vem väljer elever?
 • Anställningsvillkor och lön för eleven
 • Kollektivavtal eller inte
 • Organisation – finansiering
 • Lönekostnaden för arbetsgivaren
 • Attitydfrågor

Förbundet har nu beslutat att ta nya tag i denna fråga, där Sten Lindgren ansvarar inom förbundet och kommer arbeta tillsammans med en ledande expert inom området, Lotta Nagltisch, med vilken vi redan sedan tidigare etablerat ett samarbete.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen