Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sverige behöver lyft för kvinnors företagande

En ny studie gjord av Småföretagarnas Riksförbund visar att det endast är 20 procent av företagen i Sverige som har anställda som drivs av kvinnor. Det är inte bara en låg siffra, utan också den allra lägsta nivån bland samtliga EU-länder. Denna låga siffra är anmärkningsvärd då Sverige är ett land som länge har varit ett jämställt föredöme i världen. Här finns bland de mest jämställda värderingarna i världen, och fördelningen av hemarbete blir också alltmer jämställd mellan kvinnor och män. Men när det kommer till kvinnors företagande är Sverige tvärtom ett land som hamnat efter.

Den tydliga bristen på kvinnors företagande i Sverige går emot målsättningarna i FN:s Agenda 2030, mera specifikt den femte målsättningen som bland annat handlar om att uppnå jämställdhet och kvinnors egenmakt. Om vi ser till alla företagare är det 31 procent som är kvinnor i Sverige, också det lägre än EU-snittet på 35 procent. Det kan vid en första anblick verka märkligt, men Sverige har länge legat efter övriga Europa när det kommer till kvinnors företagande.

En bidragande orsak till denna snedfördelning är att Sveriges omfattande socialförsäkringssystem utformats så att systemen framför allt är anpassade för anställda snarare än för företagare. Forskningen visar att detta resulterar i att drivkrafterna till företagande därmed minskar. Framför allt kvinnor drar sig för att ägna sig åt företagande, eftersom de i större utsträckning än män förlitar sig på socialförsäkringarna. Ett annat resultat är att många kvinnor som driver företag i Sverige inte vågar satsa på sina verksamheter fullt ut. I stället kombinerar de företagande med en anställning, eftersom de vill ha kvar den trygghet socialförsäkringen ger, vilken är kopplad till den fasta anställningen. Detta är en hämmande faktor för att uppnå en ökning av kvinnors företagande och som behöver åtgärdas.

En annan förklaring är att offentliga monopol i kvinnodominerade yrken gjort det svårare för kvinnor att driva eget. När de offentliga monopolen byggdes upp riktades de mot kvinnodominerade yrken: utbildning, vård, äldreomsorg, apotek. Sedan 1990-talet har monopolen gradvis öppnats upp men ännu idag finns många hinder i vägen för företagande i kvinnodominerade yrken, och det anses fortfarande vara fult att tjäna pengar inom ramen för välfärdstjänster.

Kvinnor driver i större utsträckning företag inom tjänstesektorn, inklusive offentligt finansierade tjänster som vård, skola och omsorg. De län som har hög andel företagsamma är typiskt också de som skapat goda villkor för tjänsteföretagande, och aktivt minskat de hinder som står i vägen för företagande inom välfärdsyrken.

Småföretagarnas Riksförbund har även hittat ett intressant samband mellan hur hög andel av befolkningen i olika län som är företagsamma (driver en aktiv arbetsplats) och andelen av företagare som är kvinnor. Varje procentenhet högre andel av befolkningen som är företagsamma korrelerar med att knappt fyra procentenheter högre andel av företagarna är kvinnor. Resultaten indikerar att de län som lyckas stimulera kvinnors företagande, också är de som lyckas få lyft på företagandet överlag.

Det är i förlängningen ohållbart att Sverige, som så länge varit ett jämställt föredöme, ska ligga i botten bland EU-länderna sett till kvinnors företagande. Därför är det mycket viktigt att skapa bättre socialförsäkringslösningar för företagande genom att bättre anpassa sjukförsäkringssystemet så att det i större utsträckning matchar företagandets villkor. Politiken måste också sluta skuldbelägga företagande inom välfärdssektorn och underlätta upphandlingsprocesser så marknader för kvinnors företagande kan öppnas upp. Därutöver är det avgörande att genomföra reformer som gör det tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag i Sverige. Helhetsresultatet av rätt attityd till företagande blir att nya jobbskapande verksamheter skapas, kvinnors företagande ökar och jämställdheten får ett välbehövligt lyft. För ingen kan väl anse det acceptabelt att Sverige har den lägsta nivån bland samtliga medlemsländer.

Skrivet av:

Sverige behöver lyft för kvinnors företagande
Mattias Andersson
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund
Sverige behöver lyft för kvinnors företagande
Nima Sanandaji
Rapportförfattare

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen