Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tillfälliga nationella regler på väg för yrkesförare och deras Yrkeskompetens, YKB

Tillfälliga nationella regler på väg för yrkesförare och deras Yrkeskompetens, YKB

Under inledningen av pandemin beslöts ett nationellt undantag där yrkesförare undantogs från kravet att inneha giltigt Yrkeskompetens bevis (YKB). Detta undantag kom att gälla från februari till och med augusti 2020. Undantaget bestod i att förare med giltigt YKB-bevis som löpt ut under dessa månader fick möjlighet att skjuta upp sin utbildning i sex månader från utgångsdatum och under denna tid ändå arbeta trots utlöpt YKB-bevis.

Från 1 september 2020 gäller ånyo de tidigare bestämmelserna, det vill säga att regelverket gick tillbaka till sina ursprungliga lydelser.

Nu har ett nytt förslag på undantag kommit från regeringen då Sverige har stor spridning och samma problem som i början på året och detta förslag är nu ute på remiss. Sannolikt kommer förslaget i sin helhet att gå igenom. Den enda reservationen för om förslaget på något sätt korrigeras är om EU-kommissionen inkommer med åsikter.

Det nya förslaget till undantag lyder så här:

Yrkesförares YKB-bevis som löper ut under perioden 1 februari 2021 – 31 juli 2021 förlängs med 6 månader.
YKB-bevis som löper ut/har löpt ut under perioden 1 november 2020 – 31 januari 2021 undantas från regeln om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Förenklat kan det utryckas att alla förare med giltig yrkeskompetens som går ut från 1 november 2020 fram till 31 juli 2021 beviljas undantag/dispens i sex månader. Undantaget/dispensen gäller sex månader från den dag då yrkeskompetensbeviset löper ut enligt det blå YKB-beviset.

Exempel: En förare med giltigt YKB-bevis som gick ut 15 november kan alltså fortsätta köra och har fram till 15 maj på sig att genomgå föreskriven utbildning som ger förnyat YKB-bevis.
En förare med giltigt YKB-bevis som går ut 15 mars 2021 har en frist fram till 15 september att fullgöra sin utbildning och med det få ett förnyat YKB-bevis.
Värt att notera: De förare som från i våras har utnyttjat tidigare undantag/dispens för giltigt yrkeskompetensbevis kan inte nyttja dessa nya undantag.

Samtidigt remitteras ett förslag om att hela fortbildningen (35 timmar/ fem dagar) även ska kunna ske på distans från 1 februari till och med 31 juli 2021. Det innebär i sak att en yrkesförare då kan sitta i sin bostad med en dator eller padda framför sig och genomgå en YKB- utbildning i stället för att delta på fysisk utbildning. Därefter sker en återgång till det ursprungliga, dvs utbildning med fysisk närvaroplikt.
Värt att notera: Dagens regler för YKB 35 timmars medger 12 timmas distansutbildning för de utbildare som ansökt om detta.

Samtliga lagändringarna här ovan föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 (med retroaktiv verkan) och gäller fram till och med 31 juli 2021. Sista dag att svara på remissen är den 31 december 2020.

SammanfattningEn remiss är nyligen skickad från Regeringskansliet med
avsikt att på nytt undanta och ge dispens för yrkesförare vars giltiga YKB-bevis
har gått ut eller går ut. I korthet så kommer förslaget att ta hänsyn till de
som har ett YKB-bevis som gått ut under november till och med 31 januari, dessa
förare undantas i sex månader från gällande lag. Förare som har YKB-bevis som
löper ut under perioden 1 februari till och med 31 juli kommer att ges sex
månaders dispens.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Berit Johansson, Styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund
berit.johansson@smaforetagarna.se

 

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen