Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Trygga företagare – ett socialt skyddsnät lika för alla

Nyligen visade det sig att vårt mest lästa inlägg på hemsidan var en text som hade väldigt många år på nacken. De allra flesta som läst den hade sökt på ”småföretagare och socialbidrag”. Varför skriver vi om detta? Jo, för att det är en fråga som får olika svar beroende på vem man frågar. Ställer man frågan om socialt skyddsnät generellt, så är reaktionen oftast positiv – vårt lands trygghetssystem är uppskattat.

Men dessvärre är okunskapen stor om det faktum att dessa trygghetssystem varierar beroende på vilken anställningsform som man lever med, något som blev extra tydligt under coronapandemin.

För Småföretagarnas Riksförbund är det en mycket viktig fråga. Vi anser det självklart att Sverige ska ha ett trygghetssystem som gäller alla, oavsett vilken anställningsform man har valt.

Det sociala skyddsnätet måste bli lika tryggt för företagare som för anställda både när det gäller lagar och försäkringar. Det är inte ovanligt att företagare som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet plötsligt inser att det sociala skyddsnätet inte ger den trygghet som man förväntat sig. Utan en rimlig ersättning vid sjukdom och arbetslöshet, kan det bli svårt för småföretagaren att driva sitt företag vidare. Dessutom är det svårt för egenföretagare att få relevant och saklig information om vilka regler som gäller. Småföretagarnas Riksförbund kan inte acceptera att våra medlemmar ska leva med den här osäkerheten.

Det pågår flera utredningar om saken och det kan konstateras att mer behöver göras för att öka förutsägbarheten i det försäkringsskydd som erbjuds företagare i de allmänna försäkringarna. Tydliga och klara regler är grundläggande. Men den faktiska tillämpningen och bemötandet påverkar också hur företagare upplever tryggheten i systemen. En större förståelse kan behövas för företagarens arbetsförhållanden liksom för andra grupper som arbetar självständigt.

Ett exempel där förändring behövs är föräldraförsäkringen. Såsom lagstiftningen är utformad i dag kan den bli en försåtlig fälla för såväl kvinnliga som manliga nystartade företagare.

Småföretagarnas Riksförbund föreslår vidare ett uppbyggnadsskede på fem år istället för tre, då skulle en småföretagare hinna bygga upp verksamheten så man kan påvisa ett rimligt löneuttag. Det skulle ge en helt annan trygghet för alla ambitiösa och duktiga nyföretagare.

När det gäller personförsäkringar omfattas i dag de flesta anställda av flera olika (tjänstepension, livförsäkring och arbetsskadeförsäkring) men för egenföretagare ser det även här annorlunda ut. Idag måste företagaren teckna sina egna försäkringar.

Det råder en okunskap och förvirring i ämnet och här måste den allmänna informationen till nystartade företagare bli tydligare och bättre. Företagare är i högsta grad med och finansierar socialförsäkringarna – men har svårt att använda sina rättigheter. Småföretagarnas Riksförbund kräver att vårt sociala skyddsnät måste vara lika för alla!

Tidigare publicerad i tidningen Expressen. Bli medlem i Småföretagarnas Riksförbund här.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen