Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Upplever du också svårigheter med att få betalt för dina fakturor?

Många företagare upplever nu en tuffare ekonomisk verklighet. Kostnaderna ökar och orderingången minskar samtidigt som de egna kunderna får allt svårare att betala sina fakturor i tid. Det sistnämnda kan vi hjälpa till med. Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund har du tillgång till Nordbros inkassotjänst.

Den bästa tidpunkten att hantera obetalda fordringar är alltid nu
Det är väldigt frustrerande att se sina kundfakturor ligga obetalda vecka efter vecka samtidigt som de egna leverantörsfakturorna måste betalas. Men för många företagare tar det emot att jaga återkommande kunder om betalning när man vet att deras verksamhet lider lika mycket eller mer än den egna. Det resulterar ofta i att påminnelse efter påminnelse skickas utan resultat. Men gör man sin kund en tjänst genom att låta skulden ligga med tickande dröjsmålsränta? Nej, ett försök att vara snäll och avvakta att driva in skulden är i regel en riktig björntjänst, särskilt när det rör sig om periodvis återkommande fordringar och återkommande kunder. Det är enklare att ta tag i en månadshyra här och nu än ett halvårs hyror och dröjsmålsränta längre fram i tiden. Det kan också förenkla att ta hjälp av en extern, neutral part så att du som företagare kan fokusera på trevligare saker – exempelvis de kunder som faktiskt betalar i tid.

Ett gäldenärsvänligt inkasso
Som inkassobolag är vi på Nordbro AB bundna av ”God Inkassosed”, ett regelverk avsett att skydda gäldenärernas, det vill säga de betalningsansvarigas, intressen. Syftet med regelverket är att säkerställa att inkassering sker på ett professionellt och respektfullt sätt. Nordbro AB har framför allt ägarledda bolag som kunder vilket i många fall betyder att det finns en mer personlig relation mellan fordringsägaren och den betalningsansvarige. Vi är väl medvetna om att den här personen eller bolaget en gång varit din kund och mycket väl kan bli det igen. Våra jurister och handläggare har mångårig erfarenhet och är vana vid alla sorters konversationer; upprörda, besvikna, ledsna men även glada i de fall där någon äntligen får kontroll över sin ekonomi och hittar lösningar.

Inkassoprocessen – så fungerar den
Innan vi påbörjar inkassoprocessen vill vi gärna att faktura och minst en påminnelse har skickats till kunden. Detta för att en faktura kan försvinna med posten och det sällan tas emot väl om den första betalningsuppmaningen er kund får är ett inkassokrav. Därefter är det fritt fram att registrera kravet via vår kundportal.

Inkassoprocessen inleds med att Nordbro skickar ut ett inkassokrav. Ett inkassokrav är en starkare påminnelse om att en faktura är obetald med information om att den kan komma att skickas vidare till Kronofogden om betalning inte är oss eller fordringsägaren tillhanda inom 14 dagar. Under de 14 dagarna finns också en möjlighet för gäldenären att höra av sig på något sätt exempelvis för att komma överens om en amorteringsplan eller ställa frågor om fordran. I detta läge har det inte uppstått någon betalningsanmärkning som belastar din kund. Kunden har bara givits en extra chans att göra rätt för sig.

Om Nordbro inte får någon reaktion på inkassokravet är nästa steg att det inhämtas en kreditupplysning varpå en av våra handläggare gör en bedömning av din kunds kreditvärdighet för att ta ställning till hur ärendet ska hanteras vidare. Oftast är nästa steg att vi skickar en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, då det är det mest effektiva och prisvärda sättet att kräva in betalning. Din kund får därefter ytterligare en möjlighet att betala frivilligt eller invända om denne menar att kravet är felaktigt. Sker inte detta fastslår Kronofogden betalningsskyldigheten genom att utfärda ett utslag. Utslaget kan därefter verkställas, vilket innebär att Kronofogden får i uppdrag att driva in fordran exempelvis genom att mäta ut pengar på konton, lön eller åka till den betalningsskyldige för att hitta tillgångar som kan utmätas på plats.

Förutom att hantera hela processen hos Kronofogden hjälper vi till med att administrera amorteringsplaner, ha kontakt med konkursförvaltare, företagsrekonstruktörer eller budget- och skuldrådgivare om det blir aktuellt. Om din fordran rör en hyresskuld för en bostad eller lokal hjälper vi till även till med att avhysa din hyresgäst. Eftersom Nordbro både är ett inkassobolag och en juristbyrå bistår vi gärna med juristtjänster om din fordran blir bestridd. För bestridda fordringar på mindre belopp har vi en särskild tjänst, Nordbros Småmålstjänst, där vi i stället för att debitera juristens nedlagda tid behåller en del av det belopp som vi har lyckas driva in.

Logga in och använd inkassotjänsten
Vill du också ansluta ditt företag till Nordbros inkassotjänst? Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund kan du i inloggat läge fylla i dina kontaktuppgifter i ett formulär så får du inloggningsuppgifter via e-post så fort er anmälan har behandlats. Det kostar dig ingenting att skicka inkassokrav via Nordbro. Under ärendets hantering kan kostnader tillkomma, så som avgifter för Kronofogden, men de läggs samtidigt på din kund så tanken är att du, om din kund betalar, inte har behövt betala något extra för vår hantering. Se mer information här.

Emma Eldrup, jurist och utvecklingschef inkasso

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen