Uppskjutna skatter – en tickande bomb

Debattartikel Skatteanstånd

Pandemin har hållit sitt grepp betydligt längre än vad någon kunde ha förutsett. Restriktioner på grund av pandemin har utsatt landets småföretagare, i synnerhet tjänsteföretag och företag verksamma inom handel och besöksnäring, för stora ansträngningar. Småföretagarnas Riksförbund har sedan pandemin startat kämpat med att informera småföretagare om vilka stöd som gått/går att söka. Vi har även varit en tydlig röst för småföretagare i syfte att påverka politiker för att säkerställa att stöden anpassats till småföretagares förutsättningar. I vissa avseende har vi nått fram och vissa avseende ser vi stora behov till förändring.

Ett stort bekymmer som vi möter just nu bland våra medlemmar, är utmaningen att kunna betala tillbaka de uppskjutna skatter som är lånade på sitt eget skatteanstånd. Detta tillfälliga skatteanstånd har blivit en sista utväg för de företagare som varit i akut behov av likviditetsförstärkning. När inte övriga stöd fungerat har skatteanstånden varit enkla och snabba att använda sig av.  

Tillfälliga skatteanstånd på över 51 miljarder kronor

Småföretagarnas Riksförbund har granskat Skatteverkets siffror och summan för tillfälliga skatteanstånd har nu växt till över 51 miljarder kronor fördelade på ca 50 000 företag. Skuldbördan som redan var enorm i våras har fortsatt att växa. Regeringen har nu börjat lyssna på våra varningar men vi frågar oss om det är så att det är för sent. Datum då anståndet ska vara återbetalt är nu satt till den 12 mars 2022 men det är fortfarande många företag som riskerar konkurs då de kan få det svårt att klara av att betala tillbaka till detta datum. I en intervju med Sveriges Radio säger finansminister Magdalena Andersson att man tittar på olika möjligheter för att eventuellt förlänga betalningstiden och att ambitionen är att rädda svenska jobb och företag genom krisen. På frågan om förlängningen ska ske har hon dock inget svar.

När Småföretagarnas Riksförbund i våras larmade för den mardrömsliknande situation som småföretagare sattes i lyssnade politikerna endast på ena örat. I god tro fick man företagare att lita på regeringens löften om ersättning och söka tillfälliga skatteanstånd under tiden de väntade på att sökta krisstöd skulle betalas ut. Ingenstans nämnde man hur planen för återbetalning skulle fungera – eller inte fungera.

Företagare har litat på regeringens löften i god tro

Även om vaccineringen kommer att lyckas och att restriktionerna avtar redan under hösten så kommer det vara en rejäl uppförsbacke för dessa företagare för att få en balans i verksamheten. Omsättningen och vinsterna måste öka orimligt mycket för att kunna täcka fasta kostnader, löner och återbetalning av skulderna på skattekontot. Efter mer än ett år med restriktioner och tappad omsättning finns det många hål att fylla i det egna företaget för att klara sin överlevnad och möjlighet att återhämta sig.

Att leva med en skuld framtvingad av otydlig politisk ledning och långsam byråkrati är ett svek mot alla de småföretagare i landet som gjort allt vad som står i deras makt för att hindra smittspridning, och samtidigt bibehålla sin verksamhet och sina anställda. Många företagare har litat på regeringens löften om ersättning och kompensation och har därför i god tro valt att söka tillfälligt skatteanstånd för att kunna hålla företaget levande i avvaktan på att sökta stöd ska betalas ut. Att förskottera statens andel av lönerna för korttidsstödet kan få ett högt pris.

Regeringen måste nu ta sitt ansvar

Dagligen möter vi kollegor/företagare som fått avslag på sin ansökan gå grund av formaliafel. Den panik och stress ett sådant besked skapat är en mardrömsliknande situation. Förutom att behöva ansöka om ytterligare anstånd behöver företagaren lägga ner all sin tid på överklagan, samtal med myndigheter, samtal med revisorer och redovisningskonsulter. De måste förklara sig för sin handläggare, be och böna om någon form av nåd och samtidigt undanröja den misstänksamhet som råder om att sannolikheten till missen handlar om en avsiktlig vilja att fuska. Samtidigt ska de kunna upprätthålla sin dagliga verksamhet, möta kunder och leverantörer med glädje, uppmuntra sin personal och inte oroa familjen för vad som kan komma att hända.

Regeringen måste nu ta ansvar för denna uppkomna situation. Precis som vid övrig skuldsanering måste det finnas en rimlig möjlighet att göra rätt för sig. För att undvika en katastrof finns det därför skäl att förlänga avbetalningstiden för lån på skattekontot. Småföretagarnas Riksförbund har lämnat en hemställan till finansdepartementet om att anståndstiden för återbetalning bör förlängas från 12 månader till 24 månader. En sådan åtgärd skulle skapa lite lugn i en orolig tid för ett större antal företag/företagare. Ett lugn som kan motverka konkurser och i stället skapa förutsättningar för att bibehålla den personliga service som butiker runt om i landet gett sina kunder under lång tid.

Mattias Andersson, Näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund                                                          

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen