Utbilda ungdomar i det nya entreprenörskapet

De svenska företagen är landets ryggrad och de som skapar flest jobbtillfällen. Detta är såklart något vi bör bevara och för att göra det krävs bland annat att vi hjälper unga att komma igång och framförallt våga ta steget att starta företag. Ett sätt att göra detta på är att fortsätta påverkansarbetet för att minska regelkrångel och försvårandet av att driva företag i Sverige. Ett annat är det förslag som Cecilia Nykvist, VD för Ung Företagsamhet i Sverige, tillsammans med Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv, har tagit fram, nämligen att kommuner bör erbjuda undervisning i entreprenörskap.

31 procent av gymnasieeleverna driver UF-företag

Företagande och entreprenörskap ser inte längre ut som det gjorde förut. Förutsättningar och förväntan förändras och efter pandemin även sättet vi arbetar på. Enligt Nykvist och Jacke behöver utbudet för gymnasieskolor bli mer anpassat efter arbetsmarknadens behov och efterfrågan. Det är också viktigt att ungdomar tillåts prova på att starta eget för att se vad det innebär, utveckla sina företagsidéer och sitt entreprenörskap. Under det senaste läsåret har 31 procent av gymnasieeleverna i Sverige drivit det som kallas UF-företag. Det innebär att de under ett års tid får starta, driva och avveckla ett företag samtidigt som de har stöd från skolan och därmed möjligheten att lära sig mer om företagande.

Gynna det högkvalitativa entreprenörskapet bland unga

De positiva effekterna av att få elever att driva UF-företag är många visar forskningsrapporten “Effekter av utbildning i entreprenörskap“. Sannolikheten att bli egen företagare efter gymnasietiden ökar med cirka 20 procent för de elever som under skoltiden drivit ett UF-företag. Självklart bör vi gynna de metoder som finns för att få fram ett högkvalitativt entreprenörskap bland våra unga. Vad anser du om förslaget att kommuner ska erbjuda undervisning i entreprenörskap och hur skulle detta kunna utvecklas ännu mer?

Källa: Kommuner bör erbjuda undervisning i entreprenörskap

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top