• Utredning bekräftar  –  personalliggare saknar effekt

Utredning bekräftar – personalliggare saknar effekt

Slutsats – systemet bör avskaffas så snart som möjligt

I rapporten Hur påverkas företagen av kravet på personalliggare? bekräftas att kravet på personalliggare inte är ett ”ändamålsenligt system för att minska svartarbete och motverka osund konkurrens”.


Slutsatsen från Skatteverkets utvärdering är att systemet med personalliggare innebär en kostnad både för Skatteverket och för företagen, utan att ge några extra skatteintäkter uppger Svenskt Näringsliv.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem