Vad säger Konkurrenslagen?

Vad säger Konkurrenslagen?

Företag i dominerande ställning på marknaden får inte missbruka sin makt

Enligt konkurrenslagen 2 kap. 7 § är det förbjudet för ett företag att missbruka en dominerande ställning. Det är inte förbjudet att vara dominerande men det är förbjudet att missbruka detta så att konkurrens och konsumenter skadas.

Ett företag ses ha en dominerande ställning om det har en sådan marknadsmakt att det kan agera utan att ta hänsyn till sina konkurrenter, kunder och leverantörer. Den enskilt viktigaste för bedömningen av om ett företag är dominerande är företagets marknadsandel. En marknadsandel över 40 procent är ett tecken på dominans. Ju högre marknadsandel ett företag har därutöver, desto större är sannolikheten att företaget är dominerande. Andra omständigheter för är konkurrenternas marknadsandelar, företagets finansiella styrka och om det finns inträdeshinder på marknaden.

konkurrensverkets hemsida kan du läsa mer om konkurrenslagarna.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top