Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Valåret är i full gång och det märktes tydligt på Järvaveckan.

Småföretagarnas Riksförbunds vice ordförande Caroline Szyber passade på att besöka Rinkeby stråket, talade med småföretagare och utställare på plats samt med Girmay Bayire som är ordförande i Husby företagsförening. Efter det blev det panelsamtal om småföretagarnas framtid i förorter och landsbygden.

Småföretagare, det vill säga mikroföretag med 1–9 anställda, är mest förekommande i Sverige och särskilt viktiga för att hålla centrum vid liv på förorter och landsbygden. Men småföretagarna står inför stora utmaningar. Kriminalitet, byråkrati och svårigheter att växa. Deltog gjorde: Günther Mårder, VD, Företagarna, Girmay Bayire, Ordförande, Husby företagsförening och Caroline Szyber, Vice ordförande, Småföretagarnas Riksförbund under ledning av moderator: Willy Silberstein.  

Det blev en debatt som till stor del handlar om otrygghet.

Caroline Szyber inledde med att lyfta vikten av att småföretag ger samhällsservice och jobb.

  • Småföretag spelar en stor för utvecklingen i Sverige. Ett exempel kan vara att ett företag i den egna kommunen växer och erbjuder arbetsmöjligheter till ungdomar som annars skulle ha saknat arbete. Företagandet spelar en avgörande roll för skapandet av arbetstillfällen, vilket i sin tur är en förutsättning för en arbetsmarknad där människor kan finna goda möjligheter till egenförsörjning, sade Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Sedan följde ett längre samtal om brottslighet mot företagare

Många småföretagare får inte tillräckligt med hjälp, utsattheten har ökat. Det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige. Nu krävs ett ökat fokus på den brottslighet som lokala företag vittnar om och som varje år kostar enorma belopp. Vi får aldrig låta brott och otrygghet förstöra företagsklimatet. 

  • Utsattheten för småföretagare har ökat. Vi får höra från småföretagare om hur de slutat anmäla till polisen, när det gör är det av försäkringsskäl, inte för att polisen skulle komma eller därefter lösa brottet. De har svårt att få tillstånd till kameror och vissa måste själva betala för ordningsvakter, extra försäkringar har tyvärr blivit vanligare och kostnaderna ökar.Vi vet att när småföretagare försvinner så ersätts de sällan, en försvunnen frisör är en försvunnen frisör. Det ska inte var kriminalitet som avgör om en företagare lägger ner sin verksamhet eller inte, det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige, sade Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Bland de vanligaste brotten som svenska företag utsätts för finns ringa stöld/snatteri, stöld av normalgraden och grov stöld, inbrott, skadegörelse och bedrägeri. Därefter kommer brott som till exempel trakasserier, hot och utpressning, fysiskt våld, brand, rån, cyberbrott och immaterialrättsliga intrång/piratkopiering. I den senaste nationella undersökningen (som presenterades i februari 2022) uppger drygt hälften eller vartannat företag att man drabbats av brott under det senaste året, varav många upprepade gånger.

Det finns troligtvis ett mörkerantal också och frågorna kring att svara om brott och vad man utsatts för är känsliga. Konsekvenserna av brottslighet som företagen angivit och som undersökningen indikerar är att en del av dem överväger att lägga ned sin verksamhet, avstå från att göra vissa investeringar eller rekrytera personal är oroande och påverkar även utebliven tillväxt eller uteblivna arbetstillfällen.

Låt inte brott och otrygghet förstöra företagsklimatet.

Sedan berördes det viktiga ämnet att det är alltför få kvinnliga företagare

Vilka som driver företagen skiljer sig också. Studier visar att Sverige har bland de lägsta nivåerna av kvinnors företagande i hela Europa. Det går inte riktigt ihop med att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Hur ska vi stärka eget företagande och småföretagarnas framtid?

Medan Sverige utmärker sig som ett ovanligt jämställt land, ligger det samtidigt efter övriga Europa när det kommer till kvinnors företagande, och hamnar rentav sist bland alla EU-länder när vi ser till andelen av företagarna med anställda som är kvinnor. En förklaring är att Sverige fortfarande har begränsningar för företagande i den kvinnodominerade välfärdssektorn, en annan anledning är att socialförsäkringarna är anpassade efter anställda men inte fullt anpassade till företagare. När socialförsäkringarna missgynnar företagare minskas nivån av företagande över lag, och framför allt bland kvinnor.

Caroline Szyber avslutade med att tala om hur viktigt det är att underlätta företagande och hoppades att dessa frågor skulle få en större roll i valrörelsen såväl på kommunal som nationell nivå.

Om företagandets villkor stärks i en del av Sverige, till exempel genom att kommuner och regioner har ett mera företagarvänligt perspektiv i sina myndighetsbeslut, kan resultatet inte bara vara att de enskilda företagen får bättre möjligheter att växa och skapa arbetstillfällen – utan också att de lokala företagens möjligheter till samverkan med varandra stärks, vilket skapar ytterligare jobb. Småföretagarnas Riksförbund menar att det är viktigt att genomföra reformer anpassade till den moderna arbetsmarknadens villkor, förutsättningar och behov. Genom att exempelvis modernisera arbetsrätten och lagen om anställningsskydd (LAS), stärka skolan och införa ett företagarvänligt lärlingssystem. Allt för att stärka ungdomars chanser till en anställning, liksom att stärka de små och medelstora företagens för- utsättningar att växa genom att erbjuda fler unga jobb.

Läs mer om Järvaveckan genom att KLICKA HÄR

Nedan finner du även vårt pressmeddelande inför Caroline Szyber, vice ordförande, Småföretagarnas Riksförbund, deltagande i paneldebatt under Järvaveckan.

(foto: Caroline Szyber av Peter Knutson)

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen