Varför så komplicerat att bli kompenserad?

49 procent av landets företag bedrivs som enskild firma och cirka 72 procent av landets företag är enmansföretag.

Efter hårda påtryckningar från bland annat Småföretagarnas Riksförbund och Hantverkarnas Riksorganisation har till slut regeringen presenterat ett förslag baserat på det beslut som riksdagen fattade om att särskilt stärka de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19”.

Inom kort kommer förslaget Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare att skickas på remiss och vi som förbund kommer granska förslagets utformning mycket noga för att säkerställa att detta stöd inte utformas på ett lika krångligt och svårtolkat sätt som omställningsstödet. 

Det är viktigt att värdesätta Sveriges största jobbskapare genom att se till att det blir lätt att göra rätt.

Ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund – “Normalisera arbetsgivaravgiften”

Sänk nivån, så att Sverige slutar ha högra skatt än omvärlden Småföretagarnas Riksförbund anser att det skulle vara mer effektivt att man generellt sänker arbetsgivaravgiften för alla. Då skulle det inte längre vara nödvändigt att rikta sänkningar och man skulle komma ifrån både administrativt krångel och att sänkningarna skulle gynna fler. I förbundets nysläppta rapport

Läs mer »

Hantverkarna och Småföretagarna är eniga: ”Kan bli komplicerat att bli kompenserad”

Omsättningsstödet får inte bli ett omständligt stöd som är svårt för enskilda näringsidkare att ta del av. Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet föreslår äntligen regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder

Läs mer »

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top