• Varför så komplicerat att bli kompenserad?

Varför så komplicerat att bli kompenserad?

49 procent av landets företag bedrivs som enskild firma och cirka 72 procent av landets företag är enmansföretag.

Efter hårda påtryckningar från bland annat Småföretagarnas Riksförbund och Hantverkarnas Riksorganisation har till slut regeringen presenterat ett förslag baserat på det beslut som riksdagen fattade om att särskilt stärka de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19”.

Inom kort kommer förslaget Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare att skickas på remiss och vi som förbund kommer granska förslagets utformning mycket noga för att säkerställa att detta stöd inte utformas på ett lika krångligt och svårtolkat sätt som omställningsstödet. 

Det är viktigt att värdesätta Sveriges största jobbskapare genom att se till att det blir lätt att göra rätt.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem