Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vem ska betala när någon är sjuk?

I ett modernt och omhändertagande samhälle är det fullständigt självklart att alla som trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva ska få hjälp med detta.

Är man till exempel sjuk ska man ha sjukersättning. Vem ska betala – staten, arbetsgivaren eller båda två tillsammans?

Frågan har alltid varit aktuell för småföretagare och har blivit det i ännu högre grad efter det att regeringen presenterade sin höstbudget där det framgick att ersättningen för arbetsgivares höga sjuklönekostnader ska fasas ut från 2024. Som ett argument lyftes att det ”minskar drivkrafterna att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete”. Detta argument ifrågasätter vi starkt. Dels för att de minsta företagen generellt har lägre sjukfrånvaro och dels för att regeringen helt bortser ifrån att detta beslut är synnerligen hämmande, framför allt för småföretagarnas vilja att expandera sina verksamheter och anställa fler. Skulle sjuklöneansvaret för småföretagarna tas bort, blir riskerna vid nyanställningar oerhört mycket lägre. Enligt flera av varandra oberoende undersökningar är detta förhållande ett av de största hindren för nyanställningar. Småföretagare vill inte hamna i en situation, där återkommande sjukskrivningar bland de anställda äventyrar företagets existens. När vi i Småföretagarnas Riksförbund frågade partierna om sjuklönefrågan inför valet, svarade majoriteten av dem att det en viktig fråga. Fokus var då hur politiken ville underlätta än mer för småföretag men förslaget nu från regeringen går helt emot vad som tidigare sagts. Vi hoppas nu att regeringen ska inse sitt misstag och inte gå vidare med förslaget.

Caroline Szyber, Vice ordförande Småföretagarnas Riksförbund

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer
Se även vårt remissvar: Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

Läs även nedan debattartikel där Småföretagarnas Riksförbunds remissvar lyfts upp. Tillsammans kan vi påverka!

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen