• Byggbranschen vill förhindra fusk och kriminalitet

Byggbranschen vill förhindra fusk och kriminalitet

 – tillsätter Byggmarknadskommissionen

Byggforetagen.se uppger att byggbranschen har problem med oseriösa företag som inte följer de lagar och regler som gäller på den svenska byggmarknaden. Det konstateras att branschen brottas med låglönekonkurrens, utnyttjande av arbetskraft, att arbetsplatsolyckorna ökar och att kriminalitet har fått fäste.

Nu kraftsamlar hela branschen och tillsätter Byggmarknadskommissionen vars uppgift blir att kartlägga förhållanden som råder på den svenska byggmarknaden och därefter föreslå åtgärder som främjar en långsiktig och sund byggbransch.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem