DS 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt besked

Förslag på ändringar i socialförsäkringsbalken vad avser handläggningsrutiner beträffande beslut i sjukpenningärenden.
Deadline 7 juni 2017

Vid frågor kontakta mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top