• Krav på laddstationer i bostadshus och lokaler

Krav på laddstationer i bostadshus och lokaler

Föreslås träda i kraft 15 maj 2020

Nu finns ett lagförslag om krav på laddstationer som förväntas träda i kraft redan i maj i år, uppger eways.se.  Förslaget bygger på ett krav från Europaparlamentet, som kallas energiprestandadirektivet. I stort handlar förslaget om ett krav på att ska finnas laddstationer i bostadshus och lokaler så att hyresgästerna ska kunna använda och ladda sina elbilar och laddhybrider.

Lagförslaget är nu ute på lagrådsremiss. Lagrådet ser över förslaget så att det inte strider mot någon annan lag. Därefter kommer förslaget bearbetas av regeringen och sen lämnas som proposition till riksdagen.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem