• Vågar man ansöka om omställningsstöd?

Vågar man ansöka om omställningsstöd?

Så här ser Småföretagarnas Riksförbund på omställningsstödet

”För en trängd småföretagare känns detta dribblande som ett oöverstigligt hinder, man måste ha tillgång till heltidsjurister för att hänga med i svängarna.”

Med tanke på de stora osäkerheterna, den omfattande byråkratin, risken för straff samt att Skatteverket (läs regeringen) vill bestämma hur företaget hanterar sina ekonomiska förehavanden fram till juni 2021, så skulle jag inte rekommendera de minsta företagen att söka detta stöd. Stödet är för sent, begränsande och inte anpassat för de minsta företagen. Risker för efterföljande utredningar och bevisning riskerar att förta finesserna med stödet. Dessutom finns risker för personligt ansvar, kronofogden och fängelse för att man försökt rädda sitt företag, sin tillvaro och sina anställdas trygghet.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem