Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Av företagare - För företagare

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder småföretagare inom alla branscher. Organisationen är skapad av och drivs av småföretagare och vi vet därför vilka svårigheter en småföretagare möter. Vår huvudsakliga uppgift är att skapa en tryggare, enklare och mer lönsam vardag för våra medlemmar. Det uppnår vi både genom ett starkt näringspolitiskt engagemang och genom olika medlemsförmåner. Organisationen företräder i nuläget cirka 30 000 småföretag och är en vass aktör i den politiska debatten när det gäller att förbättra småföretagares villkor.

En organisation som gör skillnad

Vårt fokus ligger på Sveriges småföretagare, det vill säga mikroföretag med 1-9 anställda. Det är en stor och viktig företagsgrupp som sysselsätter cirka 1,3 miljoner anställda i Sverige idag. Som företrädare för denna betydande arbetsgrupp har vi täta kontakter med politiska beslutsfattare, oavsett partitillhörighet, och tjänstemän på svenska myndigheter. Förbundets kunskap om våra medlemmars vardag och förutsättningar gör oss till en efterfrågad röst på den näringspolitiska arenan. Vi syns i media, vi träffar politiker både på lokal och nationell nivå och vi besöker våra medlemmar. Gemensamt har vi en stark påtryckningskraft och vi gör skillnad.

Målsättning

Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt att äga och driva företag i Sverige. Vi vill att det ska vara tryggt, enkelt och lönsamt. Att skapa opinion, och att våga säga ifrån även i obekväma frågor, är en viktig del i vårt politiska arbete. Det behövs ett bättre företagsklimat för småföretag i Sverige och genom att ge politiker och tjänstemän en tydlig inblick i en småföretagares vardag påverkar vi utvecklingen. En del beslut går snabbt att ändra medan andra kräver långa processer. Vi brinner för att underlätta vardagen för den hårt arbetande gruppen av småföretagare, både på kort och lång sikt.

Medlemsservice och förmåner

Förutom att vara en viktig näringspolitisk påtryckningskanal erbjuder vi också en rad förmåner och praktisk hjälp till våra medlemmar. För att ett medlemskap i Småföretagarnas Riksförbund omgående ska ge en positiv skillnad för landets småföretagare håller vi en hög nivå på vår medlemsservice och de förmåner vi erbjuder. Exempel på förmåner är juridisk rådgivning, förmånliga försäkringar och rabatter hos olika butiker och bolag.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen