Småföretagarnas Riksförbund

Av småföretagare - för småföretagare

En organisation som gör skillnad!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder småföretagare inom alla branscher. Vår huvudsakliga uppgift är att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för våra medlemmar – det uppnår vi både genom ett starkt näringspolitiskt engagemang och genom olika medlemsförmåner. Organisationen företräder cirka 32 000 småföretag och vi är en vass aktör i den politiska debatten när det gäller att förbättra småföretagares villkor. Det behövs ett bättre företagsklimat för småföretag i Sverige och genom att ge politiker och tjänstemän en tydlig inblick i en småföretagares vardag påverkar vi utvecklingen.

Vår verksamhets fokus ligger på Sveriges småföretagare, dvs mikroföretag med 1–10 anställda.  Det här är en stor och viktig företagsgrupp som sysselsätter cirka 1,3 miljoner anställda i Sverige idag. Som företrädare för denna betydande arbetsgrupp har vi täta kontakter med politiska beslutsfattare, oavsett partitillhörighet, och tjänstemän på svenska myndigheter. Förbundets kunskap om våra medlemmars vardag och förutsättningar gör oss till en efterfrågad röst på den näringspolitiska arenan. Vi syns i media, vi träffar politiker både på lokal och nationell nivå och vi besöker våra medlemmar. Gemensamt har vi en stark påtryckningskraft och vi gör skillnad.

Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt att äga och driva företag i Sverige. Förutom att vara en viktig näringspolitisk påtryckningskanal erbjuder vi därför en rad förmåner och praktisk hjälp till våra medlemmar. Exempel på förmåner är juridisk rådgivning, förmånliga försäkringar och rabatter hos olika butiker och bolag.

Att skapa opinion, och att våga säga ifrån även i obekväma frågor, är en viktig del i vårt politiska arbete. En del beslut går snabbt att ändra, medan andra kräver långa processer. För att ett medlemskap i Småföretagarnas Riksförbund omgående ska ge en positiv skillnad för landets småföretagare håller vi en hög nivå på vår medlemsservice och våra förmåner.  Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som är skapad av och drivs av aktiva småföretagare. Därför vet vi vilka svårigheter en småföretagare möter, och vi brinner för att underlätta vardagen för denna hårt arbetande grupp. Både på kort och lång sikt.

 

Stå starkare tillsammans

Bli medlem