Information om Småföretagarnas Riksförbund årsstämma

Online

2020

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Årsstämman har nu avhållits digitalt, 2020.04.02, kl 15:00 - 16:10

Välkommen till Småföretagarnas Riksförbunds stämma 2020

Som vi tidigare meddelat äger årets stämma rum den 2 april i Örebro. I anslutning till stämman har vi också inbjudit till en middag för firande av förbundets 10-årsjubileum.

Vi har tyvärr tvingats besluta om att avblåsa denna middag pga rådande virusutbrott, något vi verkligen beklagar. När tiderna återgår till ett normaltillstånd har vi förhoppningen att kunna organisera en aktivitet för att uppmärksamma förbundets jubileum.

När det gäller stämman så har deadline för anmälan passerats och vi avser att genomföra stämman som planerat.

Vi är samtidigt självfallet medvetna om att det finns en tveksamhet hos många att delta i publika sammankomster. Det blir också vanligare att stämmor senareläggs eller genomförs på distans. 

Vi avser därför erbjuda alla anmälda till stämman att delta via Skype/Teams.

Anmälda deltagare får inom kort sig tillsänt alla stämmohandlingar via e-post samt ytterligare information om hur man kan delta på distans. 

 

Med anledning av ovanstående utgår den utlovade utlottningen av platser till jubileumsmiddagen.

Partners

Här syns våra samarbetspartners med sina logotyper.

Anmälan Årsstämma 2020

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top