Webbradio

Vill du lyssna på Småföretagarnas Riksförbund? Nedan hittar du ett urval av ljudfiler.


Anna Lööv

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ska den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR,  börja tillämpas. Förordningen kommer att gälla som lag och ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU vilket underlättar för företag att verka på hela unionens inre marknad. Det nya regelverket kommer att medföra stora förändringar för de som behandlar personuppgifter.

Lyssna på Anna Lööv, advokat, småföretagare och expert på den nya Dataskyddsförordningen, som intervjuas av Carina Kindkvist, Småföretagarnas Riksförbund.

Del 1: De sju dataskyddsprinciperna  (15 min)
– Laglighet, korrekthet, öppenhet,  – Ändamålsbegränsning,  – Uppgiftsminimering,  – Korrekthet,   – Lagringsminimering,  – Integritet och konfidentialitet,   – Ansvarsskyldighet

Del 2: Skyhöga straffavgifter (2 min)​

Del 3: Frågor som rör försäljning och marknadsföring (4 min)
Särskilda kategorier av personuppgifter som alltid kräver skriftligt samtycke är bland annat uppgifter om hälsa, facklig tillhörighet och politisk uppfattning.​

Del 4: Frågor som rör kundformulär, kreditupplysning, mail, lagringstid, säkerhet (9:13 min)
Kundregister på bortslarvad hårddisk straffades!​

Del 5: Sammanfattning (1:28)​

 

Ordförande Leif Svensson
Leif Svensson

Förbundsordförande Leif Svensson om Låglönejobben

Småföretagarnas Förbundsordförande, Leif Svensson, blir intervjuad den 15/2-16 i Radio Halland P4 om låglönejobben och lärlingsjobb. (1.15,42 in i programmet)

Lyssna på Leif svensson om Låglönejobben

Leif Svensson intervjuas av Peter Bengtsson Radio Halland P4


Siw Öberg

Tips på hur du skriver debattartiklar

Siw Öberg är frisörföretagare i Luleå och även engagerad styrelseledarmot i Småföretagarnas Riksförbund. Hon har skrivit många debattartiklar om småföretagande som har blivit publicerade och fått stor spridning. Här  delar hon med sig av sina bästa tips på hur man skriver en debattartikel som får genomslag.

Lysna på ”Tips på hur du skriver debattartiklar

Siw Öberg intervjuas av Nina Jansdotter.


Lennart Erlandsson

Om småföretaganas sjuklöneansvar

Lennart Erlandsson, förbundssekreterare i Småföretagarnas Riksförbund förklarar vad  sjuklöneansvaret är och innebär för småföretagarna i landet och vad som vi anser skulle kunna förbättras och förändras på den fronten, till gagn för både den enskilde småföretagaren och för landets ekonomi i stort.

Lysna på ”Om småföretagarnas sjuklöneansvar

Lennart Erlandsson interjuas av Nina Jansdotter.


Marie Hagberg
Foto: Martina Wärenfelt

Om sjukersättning för småföretagare

Marie Hagberg, som driver Hjälp en journalist berättar här om svårigheterna för henne att få sjukpenning som småföretagare under en period då hon låg på sjukhus. De flesta småföretagare är enligt henne ”inbillningsfriska” just av den anledningen att de är så krångligt när de blir sjuka. För vem ska då sköta företaget och vilka regler är det som gäller?

Lysna på ”Om sjukpenning för småföretagare”

Marie Hagberg intervjuas av Nina Jansdotter.


Evasanne Atterby Jungstedt

Småföretagaren som krockade

Småföretagaren Evasanne Atterby Jungstedt berättar hur hon var med om en allvarlig krock när hon var ute och körde motorcykel. Efter det hade hon svårt att klara sig då hon fick väldigt låg sjukpenning. Hon berättar inspirerande hur hon lyckas peppa sig själv och ta sig tillbaka igen.

Lysna på ”Småföretagen som krockade”

Evasanne Atterby Jungstedt intervjuas av Nina Jansdotter.

Wiggo Lindgren

Konsten att bestrida en bluffaktura

Allt fler småföretagare får bluffakturor tyvärr. Här förklarar Småföretagarnas Riksförbunds advokat Wiggo Lindgren, steg för steg hur man gör när man bestrider en faktura, så att risken för betalningsanmärkningar och liknande elimineras.

Lysna på ”Konsten att bestrida en bluffaktura”

Wiggo Lindgren intervjuas av Nina Jansdotter.

Wiggo Lindgren

Så kan betalningsanmärkningar undvikas

Att få en betalninganmärkning innebär mycket negativt för en småföretagare.

Advokat Wiggo Lindgren, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund, berättar vad det innebär för en småföretagare att få en betalningsanmärkning, hur man undviker det samt även vad man kan göra om så skett.

Lysna på ”Så kan betalningsanmärkningar undvikas”

Wiggo Lindgren intervjuas av Nina Jansdotter.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem