Näringspolitisk samordnare

Mattias Andersson; näringspolitisk samordnare

Mitt namn är Mattias Andersson. Jag är nyanställd som näringspolitisk samordnare på förbundet.
Min uppgift för Småföretagarna är att förstå och verka i hela kedjan från omvärldsbevakning, via analys och politikutveckling, till ett aktivt opinionsarbete. Genom undersökningar, analyser och rapporter bidrar jag till att utveckla Småföretagarnas näringspolitiska arbete. Dels genom att medverka i opinions- och påverkansarbetet i frågor viktiga för medlemmarna dels bidra till förbundets arbete för att skapa opinion samt att vara ett starkt stöd för Näringspolitiska gruppen och förbundets styrelseledamöter.
Jag ser fram emot att kunna bevaka småföretagarnas intresse på den politiska arenan.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till mig via mejl mattias.andersson@smaforetagarna.se

Med vänlig hälsning

Mattias Andersson
Näringslivspolitisk samordnare

Stå starkare tillsammans

Bli medlem