Organisationen

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag.

Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Basen för all verksamhet inom förbundet är medlemmarna och dessas önskemål om bättre villkor och förutsättningar för småföretagarna i Sverige.

OrganisationenLedningen består av en arbetande styrelse utsedd av förbundsstämman enligt förbundets stadgar. All näringspolitisk verksamhet utgår från styrelsen, på medlemmarnas mandat, med ordföranden som samordnare. Enskilda styrelsemedlemmar författar alla skrivelser i form av debattartiklar, pressreleaser och brev till riksdagens ledamöter. Dessa distribueras genom förbundets kansli. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott (AU) bestående av förbundets ordförande, v-ordförande och sekreterare + en eller två personer med egna ansvarsområden.

Förbundets kansli ligger i Höganäs och leds av förbundets ordförande med  en heltidsanställd kanslichef samt två heltidsanställda kanslister. De sköter all löpande administration och kontakt med medlemmarna vad gäller rådgivning och annat. Här uppdateras också medlemsregistret löpande vad gäller t.ex. e – postadresser.

Förbundet har en stor outsourcad medlemstjänst, som arbetar med medlemsrekrytering, försäljning av annonser i vår medlemstidning Bra Affärer samt kontakt med våra medlemmar.  Medlemstjänsten har telefonkontakt med ca 500 000 småföretagare varje år och inhämtar dagligen synpunkter från dessa om frågor de tycker är viktiga för förbundet att arbeta med. Denna information ligger sedan till grund för förbundets Näringspolitiska program och alla aktiviteter som genomförs i form av direktkontakter med riksdagsledamöter, personliga möten, debattartiklar och pressreleaser.

Ordförande har ansvar för kontakter med befintliga och tillkomst av nya avtalspartner för förbundets medlemsförmåner. Målet är att dessa skall vara de bästa som finns i organisationer av detta slag.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem