Organisationen

Bättre villkor och förutsättningar för småföretagare i Sverige

Småföretagarnas Riksförbund är en rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det ska driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration. Basen för all verksamhet inom förbundet är medlemmarna och deras önskemål om bättre villkor och förutsättningar för småföretagare i Sverige. Ordförande för Småföretagarnas Riksförbund är den som har ansvar för kontakter med befintliga och nya avtalspartner för förbundets medlemsförmåner. Målet är att dessa ska vara de bästa som finns i organisationer av detta slag.

Arbetande styrelse

Ledningen för förbundet består av en arbetande styrelse. Styrelsen utses av förbundsstämman enligt förbundets stadgar. All näringspolitisk verksamhet utgår från styrelsen, på medlemmarnas mandat, med ordföranden som samordnare. Enskilda styrelsemedlemmar författar alla skrivelser i form av debattartiklar, pressreleaser och brev till riksdagens ledamöter. Dessa distribueras sedan genom förbundets kommunikationsavdelning.

Arbetsutskott

Inom styrelsen finns ett arbetsutskott (AU) som består av för förbundets ordförande, vice ordförande och sekreterare samt 1–2 personer med egna ansvarsområden.
Organisationen

Medlemstjänst

Förbundet har en outsourcad medlemstjänst som arbetar med medlemsrekrytering, försäljning av annonser i vår medlemstidning Bra Affärer samt kontakt med våra medlemmar. Medlemstjänster har telefonkontakt med cirka 500 000 småföretagare varje år och får dagligen in synpunkter på vilka frågor som är viktiga för förbundet att arbeta med. Denna information ligger till grund för förbundets näringspolitiska program och alla de aktiviteter som genomförs i form av direktkontakter med riksdagsledamöter, personliga möten, debattartiklar och pressmeddelanden.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen