Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vår medlemstjänst

Vårt uppdrag

Småföretagarnas Riksförbund har ett enda, väldefinierat uppdrag. Uppdraget är att företräda landets småföretagare på bästa sätt mot beslutsfattare på olika nivåer och påverka dessa till att verka för ett ”företagsklimat i världsklass” i Sverige. Detta vill vi göra lite mer ”rakt på” men också på ett konstruktivt och realistiskt sätt. Småföretagen är nu mer nödvändiga än någonsin för vårt lands ekonomiska framtid.

Medlemstjänst med erfarenhet av småföretagarfrågor

För att lyckas med vårt uppdrag måste vi ha tät kontakt med våra befintliga medlemmar och samtidigt söka nya medlemmar som kan hjälpa oss att påverka. Vi behöver en välfungerande och mycket aktiv medlemstjänst som inte bara är säljare utan också i hög grad känner av hur Sveriges småföretagare upplever sin situation.

För att hålla kontakten med våra medlemmar och värva nya har vi valt att samarbeta med Småföretagarnas Medlemstjänst i Örebro som ojämförligt bäst motsvarar våra krav. Småföretagarnas Medlemstjänst har goda vitsord, kunniga och engagerade medarbetare och gedigen erfarenhet av att prata småföretagarfrågor. Ledningen i företaget har arbetat med företagarorganisationer i över 30 år.

Vår huvudsakliga länk till medlemmar

Vårt uppdrag till medlemstjänsten är så mycket större än att värva medlemmar, även om det naturligtvis är viktigt. Småföretagarnas Medlemstjänst är även vår huvudsakliga länk till medlemmarna i de flesta frågor och ska kunna förmedla information om oss, vårt handlingsprogram, vårt arbetssätt och vår ideologi. Detta innebär att vår samarbetspartner, Småföretagarnas Medlemstjänst, måste ha en större och mer utbildad personalstyrka än ett normalt företag inom telemarketing. Under ett år kan upp till en halv miljon företagare kontaktas och delges relevant information om vår verksamhet.

Genom att ha en effektiv och kunnig medlemstjänst kan vi inom Småföretagarnas Riksförbund dessutom leva som vi lär och ha en så anpassad organisation som möjligt. Vi som arbetar inom Småföretagarnas riksförbund kan fokusera på vårt arbete och förbundet företräds av styrelseledamöterna som själva är aktiva företagare eller har liknande erfarenheter.  

Aktivt medlemskap

Vi vill ha det som kallas ”aktivt medlemskap” i Småföretagarnas Riksförbund vilket betyder att medlemskapet måste förnyas varje år. Detta innebär att varje medlem varje år tillfrågas om förnyat medlemskap innan en faktura skickas ut.
För att visa förtroende för varandra i ett samarbetsavtal av denna typ är det värdefullt att visa på långsiktigt samarbete, men med klausuler som innebär att alla delar i avtalet är omförhandlingsbara om förutsättningarna för avtalet förändras.

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter på vår medlemstjänst!

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen