Småföretagarnas Riksförbund

Varför anlitar Småföretagarna en medlemstjänst?

Småföretagarnas Riksförbund har ett enda, väldefinierat uppdrag. Uppdraget är att företräda landets småföretagare på bästa sätt mot beslutsfattare på olika nivåer och påverka dessa att verka för ett ”företagsklimat i världsklass” i Sverige.

Detta vill vi göra lite mera ”rakt på” men också på ett konstruktivt och realistiskt sätt. Småföretagen är nu mer nödvändiga än någonsin för vårt lands ekonomiska framtid.

För att lyckas med vårt uppdrag måste vi ha tät kontakt med våra medlemmar och dessutom ständigt söka nya medlemmar, som kan påverka oss i vårt agerande. Vi behöver en väl fungerande och mycket aktiv medlemstjänst som inte bara är säljare utan också i hög grad känner av hur Sveriges småföretagare upplever sin situation.

Alla som arbetat med telemarketing vet hur svårt detta arbete är. För att hålla kontakten med våra medlemmar och värva nya har vi valt att samarbeta med Småföretagarnas Medlemstjänst i Örebro, som ojämförligt bäst motsvarar våra krav. Småföretagarnas Medlemstjänst har goda vitsord, har kunniga och engagerade medarbetare och gedigen erfarenhet att prata småföretagarfrågor. Ledningen i företaget har arbetat med företagarorganisationer i mer än 30 år. Det finns ingen motsvarighet till denna erfarenhet hos andra telemarketingföretag i Sverige.

Vårt uppdrag till medlemstjänsten är så mycket större än att värva medlemmar även om det naturligtvis är viktigt. Småföretagarnas Medlemstjänst är även vår huvudsakliga länk till medlemmarna i de flesta frågor och skall kunna förmedla information om oss, vårt handlingsprogram, vårt arbetssätt och vår ideologi. Detta innebär att vår samarbetspartner, Småföretagarnas Medlemstjänst, måste ha betydligt bättre utbildad och större personalstyrka än ett normalt företag inom telemarketing. Under ett år kan uppemot en halv miljon företagare kontaktas och delges relevant information om vår verksamhet.

Vi vill ha det som kallas ”aktivt medlemskap” i Småföretagarnas Riksförbund vilket innebär att medlemskapet måste förnyas varje år. Detta innebär att varje medlem varje år tillfrågas om förnyat medlemskap innan en faktura skickas ut.

För att visa förtroende för varandra i ett samarbetsavtal av denna typ, är det värdefullt att visa på långsiktigt samarbete, men med klausuler som innebär att alla delar i avtalet är omförhandlingsbara om förutsättningarna för avtalet förändras.

Genom att ha en effektiv och kunnig medlemstjänst kan vi inom Småföretagarnas Riksförbund dessutom leva som vi lär och ha en så slimmad organisation som möjligt. Vårt eget kansli kan hållas på en rimlig nivå och förbundet företräds av styrelseledamöterna, vilka företrädesvis är aktiva företagare eller med liknande erfarenheter.

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter på vår medlemstjänst!

Leif Svensson
Hedersordförande      

Stå starkare tillsammans

Bli medlem