Oseriösa telefonförsäljare

Har du som företagare ingått ett avtal per telefon med en telefonförsäljare som du nu i efterhand känner var oseriös? Om svaret är ja kan denna artikel vara värdefull för dig att läsa. Vi på Nordbro får många frågor om oseriösa telefonförsäljare och om avtal som ingås per telefon verkligen är bindande eller om de på något vis kan anses vara ogiltiga.

Oseriösa telefonförsäljare har länge varit ett utbrett samhällsproblem, ett problem som även till viss del uppmärksammats av lagstiftarna. Oseriösa telefonförsäljare som säljer telefoni eller liknande abonnemangstjänster är ett av de vanligaste problemen bland småföretagare. Summorna som står på spel är oftast inte så stora att de är avgörande för bolagets överlevnad, men samtidigt tillräckligt stora för att företagarna inte ska kunna bortse från dem. Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokalen har sedan år 2005 skyddat konsumenter mot bland annat oseriösa telefonförsäljare. Lagen ger även ett visst skydd för den enskilda näringsidkaren som genom sin enskilda firma tecknat avtal i huvudsak för privat bruk, men ett motsvarande skydd för andra företagare som tecknar avtal inom ramen för sin näringsverksamhet saknas.

Som lagens benämning indikerar är avtal som ingås utanför affärslokalen att betrakta som ett distansavtal och kan till exempel vara ett avtal som ingås mellan två parter per telefon eller via internet. Om ett distansavtal tecknas med en konsument måste telefonförsäljaren lämna tydlig information om konsumentens ångerrätt och vad detta innebär enligt lag, i en läsbar och varaktig form. Ångerrätten gäller även för en enskild näringsidkares firmatecknare, men som tidigare nämnts finns tyvärr inte samma skydd för företagare som driver sin näringsverksamhet i annan bolagsform och det är framförallt dessa bolag som drabbas av problematiken med distansavtalens baksida.

Den 1 september 2018 infördes en ändring i distansavtalslagen som innebär att näringsidkare som vill ingå ett distansavtal med en konsument måste skicka avtalet skriftligen till konsumenten. Skriftlighetskravet innebär således att distansavtal inte kan ingås muntligen med konsumenter varför ingångna avtal över telefon därmed inte är giltiga. Precis som med ångerrätten omfattar inte denna regel företagare utöver firmatecknare av enskilda näringsverksamheter.

Oavsett i vilken bolagsform du bedriver din verksamhet ska du som företagare, om du tror att du har drabbats av en oseriös telefonförsäljare, kräva att bolaget bevisar att ett avtal har ingåtts. Bevisbördan för att ett giltigt avtal har ingåtts ligger nämligen på telefonförsäljaren och det är aldrig din uppgift att bevisa att avtal inte har ingåtts. Anser du att något avtal inte har ingåtts ska detta meddelas telefonförsäljaren samt att de fakturor som mottagits från telefonförsäljarens uppdragsgivare skriftligen ska bestridas.

Problemen uppstår dock främst när företagaren inte riktigt förstått vad säljaren sagt och därmed inte heller är införstådd med vad det är som har accepterats. Detta kan innebära att företagaren, utan att vara medveten om det, sagt ja till orimliga och kanske till och med oskäliga avtalsvillkor för att denne känt sig pressad av telefonförsäljaren. Avtalsrättens grundregel är att ingångna avtal ska hållas. Från denna grundregel finns dock ett par undantag där oskäliga avtalsvillkor kan nämnas som ett exempel. Dessa kan angripas med avtalslagens ogiltighetsgrunder, men ribban för vad som anses vara oskäligt när ett avtal har ingåtts med en företagare är dock satt väldigt högt och det räcker därför inte med att det ingångna avtalet visat sig vara en dålig affär. Ett annat undantag från grundregeln är om det föreligger grund för hävning av avtalet på grund av att det som parterna avtalat om inte har levererats. För att detta undantag ska aktualiseras måste dröjsmålet vara av väsentlig betydelse för företagaren och en bedömning görs från fall till fall för att kontrollera om kravet är uppfyllt, en bedömning som kan vara svår att göra själv utan juridisk kunskap.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att skyddet mot oseriösa telefonförsäljare är väldigt begränsat för dig som företagare. Det kan därför vara värt att ta sig en extra funderare kring vad försäljaren sagt under samtalet innan du tackar ja till något och därmed förbinder dig till ett distansavtal. Om du som företagare vet att du redan har ingått ett distansavtal, men vill undersöka möjligheterna att ta dig ur avtalet är du varmt välkommen att kontakta mig och mina kollegor på Nordbro. Vi hjälper dig mer än gärna med att se över avtalet och dina möjligheter att ta dig ur din dåliga affär.

Martina Vivlund
Jurist, Nordbro

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top