Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i v 12 och 13!

Jag tycker att serien House of cards var otroligt spännande att följa. House of Cards kretsar kring kongressledamoten Francis Underwood (Kevin Spacey) och hans agerande för att säkra en maktposition inom USA:s politiska centrum. Det politiska maktspelet blir väldigt tydligt, spännande och intressant men just nu tycker jag att verklighetens politiska läge i Sverige överträffar det fiktiva skådespelet i House of Cards. Just nu bubblar det i samtliga politiska led och positioneringen inför höstbudgetpropositionen som även blir starten på valrörelsen 2018 skapar intensiva känslor som börjar komma upp till ytan. Alla dessa diskussioner om vem tar vem har uppstått genom att bl a Småföretagarnas Riksförbund så tydligt reagerat mot alla de skadliga skattehöjningsförslag kring företagsamhet som regeringen presenterat. Det visar att det påverkansarbete som organisationer som Småföretagarnas Riksförbund dagligen utför, gör en direkt skillnad på svensk politik och utvecklingen av vårt företagsklimat.

Under veckorna som gått träffade vi Statskontoret med anledning av Statskontorets pågående regeringsuppdrag om att utvärdera inrättandet av Upphandlingsmyndigheten.

De ville gärna höra om Småföretagarnas erfarenheter av små företags förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar och era tankar kring det upphandlingsstöd Upphandlingsmyndigheten erbjuder.

Maria Boberg Trané och jag var på ett seminarium om RUT-avdraget. År 2017 är det 10 år sedan rutavdraget infördes och branschen har sedan dess ökat med 1 400%! Senaste året har inneburit skillnader i regler och belopp och att vissa tjänster tagits bort och andra tillförts.  På seminariet diskuterades hur har detta påverkat branschen och hur branschen kan utvecklas vidare? Riksdagsledamöter från samtliga partier deltog samt sakkunniga från Skatteverket, Almega, Kommunal, Arbetsförmedlingen och About Time.

Centern i Göteborg hade bjudit in Småföretagarna och Svenskt Näringsliv för att få input om vilka frågor som är viktiga för företag som verkar i området, för att skapa ett företagsklimat i världsklass – eller snarare Sverigeklass, t ex vad gäller det faktum att Göteborgs stad själva konkurrera med det lokal näringslivet inom ett antal branscher.

Under vecka 13 var Erik Sjölander vår representant i ett möte med havs och vattenmyndigheten. Den 1 december publicerade de ett utkast som visar hur Sveriges havsplaner kan komma att se ut i framtiden. Utkasten är ett diskussionsunderlag, ingenting färdigt, utan används för dialog med organisationer som oss. Frågor som rör företagande och näringsliv kopplat till havet berörs av havsplanen på olika sätt. Detta presenterades i syfte att skapa en dialog och förståelse för hur havsplanen kan se ut i framtiden och hur den berör småföretagarnas intresseområden.

Småföretagarnas Riksförbund deltog även som utställare på Entreprenörs och ledarskapsdagen i Malmö där vi fick tillfälle att nätverka med företagare ifrån Skåne.

 

Vi har skickat in remissvar till SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot.

Vi har även skickat ut en debattartikel där Småföretagarna uppmanar  arbetsgivarorganisationer, fackförbund, partier till vänster och höger att inte fokusera på skillnader utan istället på gemensamma nämnare i lagda förslag kring arbetsplatsförlagd utbildning. Ett steg i rätt riktning

Jag kan konstatera att våren är kommen och solens strålar får människor att gå ur sina iden. Då kommer jag att tänka på ett citat ur Nalle Puh som både kan beskriva vad vi bör tänka på när våren öppnar upp för nya möjligheter men också fungera som ett tips till hur de politiska partierna ska komma överens inför budgetarbetet – Du kan inte alltid stanna i din egen hörna av skogen och vänta på att andra ska komma till dig. Du måste gå till dem ibland också.

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Epost: mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top