Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 10!

 

Denna vecka blev en brytpunkt i debatten om enkla jobb, arbetsplatsförlagd utbildning och lägre ingångslöner när LO tvärvände i frågan och presenterade ett förslag som de kallar utbildningsjobb och som kortfattat skulle innebära följande:

 

✓ Utbildningsjobb ska införas sedan parterna på arbetsmarknaden kommit överens. Det ska gälla nyanlända mellan 25 och 45 som saknar gymnasieutbildning.
✓ Utbildningsjobben ska ge lägre lön. Hur mycket lägre avgörs i förhandlingar.
✓ Den lägre lönen ska gälla tills löntagaren har samma kompetens som sina arbetskamrater.
✓ Medan man har utbildningsjobb ska man plugga vid sidan av i den reguljära vuxenutbildningen. Gärna även kväller och helger.
✓ Grundskolan ska vara obligatorisk för nyanlända som inte gått motsvarande utbildning.

Målgruppen omfattar 50 000 personer.

Detta förslag ligger i linje med Moderaternas förslag om första jobbet avdrag och Centerpartiets förslag om ingångsjobb, även om det givetvis finns differenser.

Småföretagarnas riksförbund har skrivit både rapporter och artiklar samt lämnat förslag på hur man bör utveckla ett svenskt lärlingssystem som även kan inkludera små företags möjligheter att anställa inom ett sådant system. När nu så många aktörer ser behovet av denna typ av utbildning/anställning samt att det finns ett flertal genomtänkta modeller för implementering, så finns det goda förutsättningar att förändringar ska ske. Förbundet kommer fortsätta vara en viktig aktör i debatten och se till att korsbefrukta de olika aktörernas förslag så att jobbmodellen blir anpassad efter de små företagens förutsättningar att anställa.

I veckan har Småföretagarnas Riksförbund samt srf-konsulterna haft ett möte med Göran Johnsson på näringsdepartementet som fått i uppdrag av näringsministern att hitta en lösning på problematiken med långa betalningstider. Detta är ett stort problem för små företag som slits mellan att vara en trogen leverantör till de stora företagen och att ständigt få agera bank p g a för sent inbetalda fakturor. 30 dagar är en norm men det finns många exempel på över 60 dagars betalningstider samt påminnelser. Detta kan leda till kortsiktiga likviditetsproblem och en ökad administrativ börda för de mindre företagen. Denna beroendeställning är svår då man som litet företag inte gärna biter den hand som föder en. Vi kommer jobba vidare med denna fråga.

Lars Strömberg, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund och A-C Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet besökte Växjö kommun den 8-9 mars.

Växjö är högt rankade av Svenskt Näringsliv när det gäller företagsklimatet och det diskuterades vad Växjö gör som inte andra kommuner gör. De träffade även lokala företag och hörde om deras syn på företagandet i kommunen och vilka förändringar de vill se för en ökad tillväxt.

Maria Boborg-Trané har haft möte med försäkringskassans partnerråd och Anneli Egestam har träffat Nyföretagarcentrum Öresund.

Vi har även lämnat in ett remissvar på SOU 2016:79 Betänkandet En känneteckensrättslig reform där vi är positiva till att varumärkeslagen moderniseras och förenklas men vi ser ett problem som tangerar problematiken med långa betalningstider som berör den finansiella möjligheten att processa för att få rätten på sin sida. Remissvaret i sin helhet hittar ni här:  Betänkandet SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform

Nu blickar vi framåt mot nästa vecka då vi kommer att arrangera ett seminarium i riksdagen den 15 mars. Vi kommer livesända detta i sin helhet på vår FB-sida och ni är givetvis välkomna att se och lyssna på detta evenemang kl 9.30 – 11.30. I samband med detta seminarium så kommer vi även presentera en ny rapport om företagandets villkor runt om i Sverige framtagen av Nima Sanandaji.

Önskar er en trevlig helg med följande citat från Lady Gaga med tanke på att det var internationella kvinnodagen i veckan. “Somliga kvinnor väljer att följa män och somliga kvinnor väljer att följa sina drömmar. Om du tvekar över vilken väg att gå, kom då ihåg att din karriär aldrig kommer att vakna upp en dag och berätta att den inte älskar dig längre.”

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund

Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen