Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 11!

Vilken intressant och intensiv vecka det varit.

Politiskt sätt så har den stora snackisen varit den gröna skatteväxling som Mp och S kommit överens om. De föreslår ett införande av flygskatt som beräknas dra in 1,7 miljarder kr som ska gå till att sänka arbetsgivaravgiften för ett företags första anställda.

Tanken är både god och lovvärd men problemet är att flygskatten inte kommer minska utsläppen enligt utredningen och att utformningen av sänkt arbetsgivaravgift är både komplicerad och begränsande, vilket troligtvis innebär att utnyttjandet av denna reform blir väldigt litet. Det riktigt oroande är om S kohandlat med Mp om denna skatteväxling och som tack för hjälpen kommer nu Mp att lägga ner sitt motstånd mot införandet av skattechocken som en entreprenörsskatt kommer medföra. För oss småföretagare skulle det i så fall innebära att regeringen tar in 5 miljarder via 3:12, tillför en flygskatt som indirekt påverkar tillväxten utanför storstadsområdena och kompenserar med en begränsat utformad sänkt arbetsgivaravgift. Förhoppningsvis kommer Mp och Allianspartierna fortsätta att visa stort motstånd mot införandet av förändringarna i 3:12 men det är viktigt för oss att fortsätta bedriva ett aktivt opinionsarbete i frågan.

Därför var det med precision och timing som Småföretagarnas Riksförbund onsdagen 15 mars arrangerade ett seminarium i riksdagen i samverkan med Centerpartiet och Skatteutskottets ordförande Per Åsling.

På detta seminarium som vi sände live på vår facebooksida ville vi belysa problematiken kring krångliga och fördyrande skatteförslag utifrån ett småföretagar- och landsbygdsperspektiv. Seminariet modererades av Småföretagarnas Riksförbunds vice ordförande Anne Abraham Marbrandt och Per Åsling, C, Skatteutskottets ordförande som inledde seminariet.
Nima Sanandaji, President of ECEP presenterade en ny rapport som handlar om behovet av nya och växande företag för att klara den regionala tillväxten i Sverige. Vår analys visar på ett antal oroväckande tecken i Sverige. Du kan läsa mer om rapporten här.

Andreas Bergström, Vice vd och programchef för Ekonomiska reformer, FORES, problematiserade kring de befarade negativa effekter som förslaget om km-skatt kan leda till samt förde en diskussion om hur en km-skatt skulle behöva utformas för att nå minskade utsläpp via grön skatteväxling.
Ingrid Skoog Bengtsson, VD Skoogs åkeri & Logistik, beskrev inlevelsefullt hur negativt en km-skatt skulle påverka deras verksamhet ur ett småföretagarperspektiv.
Anders Andersson, ekonomiexpert, journalist och grundare av Driva eget berättade om den komplicerade och tillväxthämmande 3:12 regeln och behovet av att göra den lättbegriplig och företagarvänlig.

Vi har även deltagit på nätverksmöte hos Tillväxtverket där temat var digitalisering och vilka angelägna framtida insatser som krävs för en effektiv samverkan mellan myndigheter och näringsliv. Dessutom var vi representerade på ett seminarium anordnat av Vinnova angående stödåtgärder.
Denna vecka har följande betänkande och utredningar inkommit till oss för remissyttrande.

  • Promemoria Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag.
  • DS 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

Önskar alla en fantastisk arbetsvecka och med tanke på kohandel så avslutar jag med följande citat: Att kompromissa är att välja ett sämre alternativ än man tänkt sig från början.
Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund
Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen