Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 14!

Veckans stora händelse var givetvis terrorattacken i Stockholm som ledde till att fyra människor fick sätta livet till p g a ett vansinnesdåd. Det är sorgligt och tragiskt men något som tyvärr inte förvånar längre. Det som känns hoppingivande i stund av sorg är den manifestation av kärlek, omtanke och respekt som utspelats efteråt. Människor som tar hand om varandra, en visad respekt mot polis, ambulans och brandkår, ett gemensamt avståndstagande från våra politiker som även visade en respekt för varandra och en ändrad ton i debattläget.

Denna nedtonade stämning märktes även på Socialdemokraternas kongress där Småföretagarnas Riksförbund var representerade. Men likväl så fanns det möjlighet för oss att diskutera villkoren för småföretag på arbetsmarknaden.

Tanken på att som företagare bli arbetsgivare och ha en anställd kan vara både lockande och skrämmande. Det finns en politisk lockelse i detta att om 10% av landets 740 000 soloföretag hade kunnat anställa en person så hade det skapat 74 000 nya jobb i den privata sektorn. Men vad spelar den avgörande rollen för att ett enmansföretag ska börja anställa. Finns det någon magisk nyckel. Politikens svar verkar vara rabatter som på olika sätt ska locka företagare att anställa. Men kan det vara svaret att sänka kostnaden med några tusenlappar vid en investering i en anställd som ökar kostnaden för företaget med mellan 25 – 40 000:- i månaden. Förändringen blir än större då man kan betänka den ökade administrativa bördan, ökat sjuklöneansvar, ökat ansvar samt en betydligt större andel regler att förhålla sig till.

Det är en viktigt att diskutera denna fråga i större utsträckning då de flesta subventionerade anställningsstöd och modeller får betydligt sämre utfall än förväntat. Det är många inom Sveriges myndigheter som funderar på hur ett stöd ska utformas för att kunna nå ut till Sveriges småföretagare. Därför har det i veckan varit roligt att Småföretagarnas Riksförbund träffat både utredningen för effekten av yrkesintroduktionsanställning och upphandlingsmyndigheten.

Vi har även svarat på promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag. Där vi ställer oss frågande till vad syftet med förslaget egentligen är.

Är stödet primärt tänkt att:

  • gynna tillväxtpotentialen för landets soloföretag och ge effekter för företagens vilja att utvecklas
  • gynna enskilda individer utanför arbetsmarknaden och skapa effekter för sysselsättningen
  • vara en politisk kompensation för ökat skattetryck via t ex flygskatt och förändringar i 3:12 reglerna och skapa fler jobb via ökad administration hos berörda myndigheter

Om utgångspunkten är något av de två första punkterna får förslaget antas hamna i samma kategori som rubriken i kapitel 4.4.1 Stöd av mindre betydelse. Är huvudsyftet den sistnämnda punkten kan förslaget troligtvis uppnå sitt syfte.

Du kan läsa remissen i sin helhet här

Nu är det snart Påsk och jag tror att många kommer tänka på händelsen i Stockholm och ta extra hand om nära och kära. Som avslutning vill jag därför dela med mig av Hjalmar Söderbergs mycket tänkvärda ord som på något vis beskriver både orsaker till terroristens gärning och mänsklighetens hantering av efterföljande tid.

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inviga människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”

 

Mattias Andersson

Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund
Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top