Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 16 och 17!

Som förälder till en 20-åring har jag många gånger tänkt på hur viktigt det är att våga släppa taget och låta henne stå på egna ben och forma sin egen plattform i livet. Jag hoppas att mitt grundläggande föräldraskap gett henne en tillräcklig grund att stå på för att vidareutvecklas från en fantastisk ungdom till en utomordentlig ung vuxen. Samma tanke slog mig när Småföretagarnas Riksförbund, i samband med årets förbundsstämma, nu gått från att ledas av grundaren och upphovsmannen Leif Svensson till att vidareutvecklas med Anne A Marbrandt vid rodret. Leif har som ordförande skapat de grundläggande förutsättningarna och starkt bidragit till att Småföretagarnas Riksförbund nu representerar ca 30 000 medlemsföretag. Förbundet har sedan 2010 utvecklats till en naturlig rådgivande part för myndigheter och politiker och även som Småföretagarnas starka röst på den politiska arenan.

Med denna utgångspunkt tar nu en ny ordförande och en ny styrelse över stafettpinnen för att ta förbundet till  nästa spännande utvecklingsfas.  Alla i styrelsen är oerhört kompetenta spelare i ett väl fungerande lagbygge. Att få vara en del av denna resa ska bli otroligt spännande och jag hoppas att vi alla kan känna oss som en viktig del i detta team.

För det finns mycket att göra framgent. Det är en ständig kamp att se till att minska regelkrångel, stoppa ökat skattetryck på företagande, säkerställa ett företagsklimat i världsklass och framförallt att ständigt upplysa makthavare om hur det faktiskt fungerar att driva små företag.

Våren är här, vi är i en högkonjunktur och företagsamheten är på topp så jag tycker vi kan passa på att njuta i nuet denna vecka.

 

Inlämnade remissvar

  • SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande Betänkandet presenterar en modernisering av Utsökningsbalken och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur kronofogdemyndighetens verksamhet kan leda till ett modernare, effektivare och mer rättssäkert utsökningsförfarande.

Läs vårt remissvar här

 

Inkomna remisser/betänkande/promemoria

  • Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter Här föreslås en utvidgning av systemet med personalliggare till att omfatta kropps – och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet, livsmedels och tobaksgrossistverksamhet. Syftet är att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens
  • SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel Betänkande av utredningen cirkulär ekonomi – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi

 

Småföretagarnas riksförbund har varit flitiga representanter på olika företagsevent under perioden vi har deltagit på mässan Eget Företag i både Malmö och Göteborg. Där har Anneli Egestam hållit en populär Mingelskola för entreprenörer. Vi har haft möte med Göteborgs Stads Företagslots Näringslivsgrupp samt varit representerade på Entreprenörskapsforum Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd.

 

Avslutar med citat hämtat från Abraham Lincoln ”Det bästa med framtiden är att den kommer med en dag i sänder.”

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund

Epost: mattias.andersson@smaforetagarna.eu

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top