Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i veckan 20 och 21!

Veckorna har präglats av glädjen kring ett VM-guld i ishockey som sedan förbyttes i en sorg kring den tragiska händelsen i Manchester. Båda dessa händelser har i sig ingen direkt påverkan på näringslivsfrågor, men i den allmänna debatten skapas en känsla hos den bredare massan. Känslorna in tur avspeglar sig i hur vi pratar på jobbet, med kollegor och kunder som i sin tur sprider sig i vad som skrivs ibland annat sociala medier. På så vis bildas en atmosfär där vi antingen upplever en tid av framtidstro och glädje eller skapar upplevelsen av katastrof och elände.

Denna polarisering påverkar i högsta grad möjligheten till ett framgångsrikt företagsklimat.Samma princip kan gälla när Magdalena Andersson, finansminister, beskriver effekten av föreslagna höjningar av den s k entreprenörsskatten eller 3:12 reglerna. Hon uttryckte sig med ” ”Det är inte målerifirman i Sveg som kommer att påverkas utan de med höga inkomster som kanske hänger vid Stureplan.” I denna mening avspeglar sig regeringens uppfattning av vad företagande innebär. Det är provocerande och en brist på respekt mot alla de företagare som genom åren tagit privata lån, jobbat 50 – 60 timmar/vecka, oroat sig över att inte kunna betala ut löner till sina anställda, inte tagit ut någon lön, avstått från att göra pensionsavsättningar och som genom sitt slit slutligen lyckats nå framgång och därmed få möjlighet att via utdelningen få lön för mödan. Allt detta bortser finansministern ifrån med en enda mening. Jag tror inte att hon då är medveten om vilka signaler och känslor detta skapar hos den bredare massan.

Likt ett VM-guld eller ett fruktansvärt terrordåd sprider sig känslan av att Sveriges småföretagare är värda att beskattas då samtliga kan betraktas vid en mytologisk livsstil av dekadens och slöseri. Inget kan vara så långt ifrån sanningen som just en sådan jämförelse. Då är det inte så konstigt att många av våra medlemmar har hört av sig till mig av oro för hur dessa skatteändringar kommer påverka just deras företag och möjligheter att i framtiden kunna plocka ut vinst till en rimlig beskattning.
Om förslaget med en höjning av utdelningsskatten från 20 % till 25 % blir en realitet, kommer troligtvis inte landets företagare gå i konkurs eller för den delen flytta all sin verksamhet utomlands. Men de värdesignaler som skickas kring företagande skapar en allvarlig negativ atmosfär där personer i färd att starta ett företag väljer att avstå då det är förenat med budskapet att din tro på att skapa något eget ska inte uppskattas utan straffbeskattas om du lyckas. Hade samma budskap gått från tränarteamet i hockeylandslaget hade vi troligtvis aldrig vunnit VM-guld.

I övrigt rekommenderar jag att ni läser de artiklar som vi publicerat under veckorna samt tar del av vårt remissvar till promemorian Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.

Publicerade artiklar i media:

Riksdagen verkar inte förstå företagare.

http://www.mynewsdesk.com/se/sfr/pressreleases/riksdagen-verkar-inte-foerstaa-foeretagande-1972492

BOT-artikel publicerad i bl a Göteborgsposten.

http://www.mynewsdesk.com/se/sfr/pressreleases/ett-bot-avdrag-skulle-leda-till-foerbaettrad-folkhaelsa-och-oekad-tillvaext-1972621

Inlämnade remissvar:

Småföretagarnas Riksförbund är positivt till att det arbetsplatsnära stödet utökas, från 7 000 kronor till 10 000 kronor per arbetstagare och kalenderår och att det utformas på ett sätt så att det blir mer tydligt.
Arbetsgruppens förslag på ett namnbyte till ”arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd” borde också förtydliga vad stödet syftar till och därmed öka kännedomen om stödet bland de små företagen.
Läs svaret här:

https://smaforetagarna.se/wp-content/uploads/2017/05/ds-2017_9-forstarkt-rehabilitering-for-atergang-i-arbete.pdf

https://smaforetagarna.se/wp-content/uploads/2017/05/ds-2017_9-forstarkt-rehabilitering-for-atergang-i-arbete.pdf

Inkomna remisser/betänkande/promemoria

DS 2017:18 Karensdag – en mer rättvis självrisk
EU-rättsakt – Förslag till förordning om en digital portal
Strålsäkerhetsmyndigheten Förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter
SOU 2017:26 Delningsekonomi på användarnas villkor
SOU 2017:39 Ny dataskyddslag

Förbundet hade den 22 maj ett lyckat evenemang då vi anordnade en föreläsning av Charlie Söderberg som handlade om hur du kan få Ett rikare liv som företagare.

Avslutar med ett citat från Dalai Lama som jag önskar att Finansministern inte läst innan sitt uttalande. ”Kom ihåg att det kan vara en stor lycka att inte få sina drömmar uppfyllda.”

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund

Epost: mattias.andersson@smaforetagarna.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Andersson
 Näringspolitisk samordnare
 Småföretagarnas riksförbund

Epost: mattias.andersson@smaforetagarna.eu

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top