Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 24!

Småföretagarnas kämpande med att hindra den orimliga skattehöjningen för småföretagare har fått en intressant vändning när Alliansen äntligen satt ner foten och hotar med misstroendevotum mot ansvariga ministrar. Det finns nu ett tydligt krav på regeringen att dra tillbaka förslagen om entreprenörsskatten (3:12 reglerna), flygskatten och höjda marginalskatter. Riksdagsspelet kan liknas vid ett parti schack och Alliansen har nu gjort ett effektivt drag för att sätta press på Regeringens kung. Det innebär att det nu uppstått ett begränsat antal möjliga scenarion som kommer dominera det politiska maktspelet fram till att riksdagen voterar kring budgeten för 2018.

1) Regeringen ignorerar attacken och räknar med att Alliansen inte kommer överens och därmed inte verkställer hotet om misstroendevotum. För småföretagarnas del skulle detta innebära en skattehöjning på ca 3 miljarder kronor.

2) Regeringen tar till sig av kritiken och använder lagrådets svar på förslagen som en snygg reträtt för att inte införa de föreslagna åtgärderna. Fördelen för regeringen är att de kan hävda att de lyssnar på professionen, att de är flexibla och de öppnar upp för blocköverskridande samarbete vid bildandet av nästa regeringen 2018 och fortsätta med sin flört med Liberalerna och Centerpartiet. Fördelen för småföretagen är att de kan andas ut och använda sitt utdelningskapital för att utveckla sina verksamheter och få möjlighet att ta ut vinst för sitt beundransvärda risktagande. Det skulle dessutom öka möjligheterna för att anställa fler.

3) Regeringen inleder förhandlingar med Allianspartierna för att kompromissa kring vilka av skattehöjningarna som kan ligga kvar och vilka som ska tas bort från budgeten. I detta högst troliga scenario kommer Småföretagarnas Riksförbund vara en aktiv aktör för att säkerställa att entreprenörsskatten inte blir det skatteförslag som ligger kvar i budgeten. Det finns nämligen en risk att just denna skatt blir den spelpjäs som Alliansen offrar i detta politiska spel.

Det tredje alternativet har högst sannolikhet då det är mycket som står på spel inför den parlamentariska osäkerhet som råder inför valet 2018. Socialdemokraterna har visat stort intresse av att inkludera framförallt Centerpartiet och Liberalerna i en framtida regering och trots att dessa mittenpartier hävdar att de siktar på en Alliansmajoritet så visar opinionssiffrorna att det kan bli mycket svårt. Det innebär att C och L inte vill stänga dörren helt för en sådan konstellation. Centerpartiet och Miljöpartiet har en gemensam nämnare i klimatfrågan och på partiledardebatten i veckan framkom det att de båda mycket väl skulle kunna kompromissa om införandet av flygskatt om Centerpartiet även skulle få med sitt förslag om kvotplikt för inblandning av förnybart flygbränsle. Flygskatten är dessutom tänkt att finansiera växa-stödet, som är en reform som är tänkt att gynna de minsta företagen via sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda. Ett förslag som skulle kunna vara en rimlig utgång för Centerpartiet att acceptera att entreprenörsskatten skulle kunna få vara kvar.

För Liberalernas del är marginalskatterna en viktig kärnfråga utifrån deras inställning kring ett för hårt skattetryck på medelinkomsttagare. Dessutom är detta förslag en eftergift från regeringens sida för att blidka samarbetet med vänsterpartiet. Samverkan dem emellan knakar i fogarna och är uppenbart irriterande för Stefan Löfvén.

Kvar är då entreprenörsskatten som är Moderaternas viktigaste fråga i denna trojka av skattehöjningar. För regeringens del så finns det möjligheter att göra motdrag i denna fråga då de kan använda Sverigedemokraterna som sköld. Genom att utnyttja retoriken kring Moderaternas tidigare utspel om samverkan med SD i denna typ av frågor samt via detta argument slå split i Allianssamverkan finns det en risk att just 3:12 regeln blir den stora konfliktytan i förhandlingssituationen. Detta innebär att det är oerhört viktigt att Småföretagarnas Riksförbund tillsammans med andra företagarorganisationer mobiliserar sina styrkor och fortsätter argumentera högljutt kring de negativa effekter en entreprenörsskatt skulle innebära.

Förbundet kommer fram till dess att budgeten fastställs enträget jobba för att hindra denna skatt och hoppas att landets alla småföretagare sluter upp i detta arbete.

Inlämnade remissvar:

Småföretagarnas Riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på Skatteverkets promemoria personalliggare i fler verksamheter och förbundet avstyrker förslaget och anser det omoraliskt att lägga på småföretag större administrativa bördor och ökad makt till Skatteverket med ett så bristfälligt beslutsunderlag.

Inkomna remisser/betänkande/promemoria

  • SOU 2017:39 Ny dataskyddsförordning
  • Ds 2017:19 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen
  • SOU 2017:38 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden

 

Utifrån mitt spelteoretiska inlägg vill jag avsluta med ett citat från författaren Ralph Charell

“Avoid the crowd. Do your own thinking independently. Be the chess player, not the chess piece.”

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare

Epost: mattias.andersson@smaforetagarna.eu

 

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen