Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 26!

Statsministern, ett antal ministrar samt en delegation med svenska företag är i veckan i Kina för att stärka Sveriges möjligheter till ökad export av tjänster och produkter med hållbarhet som affärsidé. Detta leder förhoppningsvis till att det svenska näringslivet och Sveriges småföretagare kan ta del av exporten till de asiatiska tillväxtmarknaderna. 2016 motsvarade den samlade varu- och tjänsteexporten 44.4 % av BNP och 2014 låg motsvarande siffra på 45%.

Exportens återhämtning efter finanskrisen 2008-2009 har varit svag och det är den inhemska konsumtionen som varit dragloket i svensk ekonomi den senaste tiden. Den svenska delegationen till Kina är ett led i att uppnå målsättningarna i Sveriges exportstrategi där det finns en tydlig ambition att öka vår export till de tillväxtmarknaderna i Kina. Men för att detta ska lyckas krävs mer än att skicka Stefan Löfven till Kina. Det måste även finnas ett företagsklimat i Sverige som får fler små och medelstora företag att våga och vilja ge sig på exportmarknaden. Då krävs det goda villkor för entreprenörskap och innovation och att det offentliga främjandet bidrar med resurser och kompetens för att sänka de trösklar som mindre företag möter.

De fina ord som beskrivs i Sveriges exportstrategi kring hur viktigt det är att stötta landets småföretag är tyvärr inte den verklighet som vi på Småföretagarnas Riksförbund möter i vår dialog med våra medlemmar. Istället för stöttning och tacksamma hejarop för modet att förverkliga sina idéer bemöts entreprenörer med misstänksamhet, kontroll, ökat regelkrångel och höjda skatter. Effekten av denna dubbelmoral leder inte utvecklingen framåt. I Småföretagarnas Riksförbunds remissvar på SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel som lämnats denna vecka har förbundet tagit upp den konfliktyta som finns mellan det rådande begränsande byråkratiska systemet bland svenska myndigheter och de behov av förändringar som krävs för att Sveriges småföretagare ska kunna utveckla sina affärer och växa i både omsättning och antalet anställda via bland annat export på den globala marknaden.

Bland våra medlemsföretag finns så mycket vilja, idérikedom och engagemang som bara väntar på att få släppas fria från myndigheternas bojor och behov av både livrem och hängsle. Så i den bästa av världar så får de svenska ministrarna insikt i detta på sin resa till Kina och kommer hem med ett leende och säger: Nu rensar vi undan i regeldjungeln, struntar i entreprenadskatt och km-skatt. Det är dags att släppa loss kreativiteten och kraften hos landets småföretagare!
Fast detta är väl en nåd att stilla bedja om

I nästa vecka är det Almedalsveckan och i år har Småföretagarnas Riksförbund det genomgående temat ”Så mycket bättre med Småföretagarna”. Förbundets, och hela arenans ansats är positiv, att lyfta fram goda exempel och möjligheter som dagens, och morgondagens, innovatörer och entreprenörer tillför för att lösa dagens samhällsutmaningar.

Vi arrangerar tre debatter med tema Glesbygd, LOU och Sociala skyddsnätet. Därutöver medverkar vi även i debatter och Heta Stolen-möten arrangerade av andra aktörer, t ex Sparbankernas Riksförbund och Innovizon Arena.

De mänskliga mötena är viktiga för att beröra och göra skillnad på riktigt. Till vårt mingel bjuder vi in de främsta beslutsfattarna i de näringspolitiska frågorna att mötas som människor, såväl företagare som politiker.

Publicerade artiklar i media: 
Skatteverkets förakt för små företag
Orättvisa sjukregler diskriminerar egenföretagare

Inlämnade remissvar:
Remissvar SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – Så får Sverige en mer cirkulär ekonomi

Småföretagarnas riksförbund har tagit del av betänkandet av utredningen cirkulär ekonomi och anser att betänkandet presenterar i del I många intressanta punkter som i sin helhet skulle kunna skapa förutsättningar för små företag att växa och utveckla sina befintliga verksamheter. Dock saknas något initierat perspektiv på småföretag med dess verksamhet och villkor i både analyser och förslag.

Inkomna remisser/betänkande/promemoria

  • Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn
  • SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

Med tanke på export, innovationer, cirkulär ekonomi och politikens skattehöjariver vill jag avsluta med ett citat från Tony Hsieh, internetentreprenör som sålde för miljarder till Microsoft

”Jaga visionen, inte pengarna. Det kommer sluta med att pengarna jagar dig.”

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas Riksförbund

Epost: mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen