Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 40!

Nu har både regeringen och övriga partier presenterat sina budgetförslag inför valåret 2018. De har alla en gemensam problemformulering men har givetvis olika lösningar på hur problemen ska lösas. De utmaningar som Sverige verkar stå inför är ett rättsväsende som behöver mer personal och mer pengar. En vårdsektor som behöver mer personal och mer pengar. En skola som behöver mer personal och mer pengar. En infrastruktur som behöver mer personal och mer pengar. Dessutom så har den svenska befolkningen lånat alltför mycket pengar till konsumtion och bostäderna är allt för få och allt för dyra där människor vill bo. Samtidigt som det inte finns arbetstillfällen på de ställen i landet där det finns lediga bostäder. Därutöver finns det allt för många människor, framför allt utlandsfödda och ungdomar, som är utanför arbetsmarknaden men som tydligen inte har rätt kompetens för att kunna fylla ut det behov av mer personal som alla ropar efter. Problemen blir inte mindre av att det finns ett stort behov av minskad klimatpåverkan, minskat skattetryck och ett stort behov av ökad export från näringslivet som ska säkerställa och tillgodose välfärdens alla behov.

Alla dessa samhällsutmaningar borde föranleda en politisk kaskad av nytänkande och samhällsinnovation med breda politiska överenskommelser. Tyvärr kan jag konstatera att de politiska verktygen som presenterats inte innehåller något nytänkande. Samtliga budgetförslag utgår ifrån ett stuprörstänkande där vård, rättsväsen, utbildning, infrastruktur och näringsliv var för sig ska lösa sina egna problem. De politiska skillnaderna i fördelning av skattemedel ligger i hur mycket pengar som avsätts till de av partierna prioriterade områdena. Men i det stora hela är det enbart små avvikande summor som lyfts upp som kreativa förslag och historiska satsningar. Men frågan är om det är pengarna som ger resultat eller resultaten som ger pengar.

Tänk om politiken hade kunnat vara lika flexibel som en entreprenör och mikroföretagare som ständigt måste hitta nya lösningar utanför boxen för att få vardagen att gå ihop. Einstein tillskrivs citaten, Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka samt Vilken intelligent dumskalle som helst kan göra saker större, mer komplexa och mer våldsamma. Det kräver en dos genialitet och en hel del mod att göra det motsatta. Både dessa citat anser jag vara relevanta kommentarer på de budgetförslag som blir grunden för den valrörelse som kommer prägla 2018.

 Publicerade artiklar i media:

 

Inlämnade svar på remisser/betänkande/promemoria

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund

Epost: mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen