Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 6!

Vecka 6 var en vecka som präglades starkt av vårt remissyttrande angående betänkandet översyn av 3:12 reglerna. Remisstiden gick ut den 10 februari och jag är väldigt glad att Småföretagarnas Riksförbund lämnat ett svar som dels avstyrker betänkandet och dels presenterar en alternativ lösning. Det presenterade förslaget skulle innebära en skattechock för landets småföretagare men även göra ett komplext regelverk ännu mer svårbegripligt.

Med anledning av detta presenterar vi nu en hel del spännande material här på vår hemsida. Där hittar du en otroligt avancerad excel-modell som hjälper våra medlemmar att hitta den optimala fördelningen mellan lön och utdelning. Där finns en enklare räknesnurra som visar effekterna mellan nuvarande och föreslagna system.  Där finns även ett beräkningsunderlag på vilken effekt Småföretagarnas Riksförbunds förslag till 3:12 regler skulle få för våra medlemmar. Du hittar också en intressant artikel skriven av docent Åsa Hansson som beskriver behovet av ett nytänkande kring beskattning av entreprenörer och som ger en bra bakgrund till varför Småföretagarnas Riksförbunds förslag skulle kunna bana väg för en ny bredare skattereform anpassad för framtidens företagande.

I veckan så har vi även deltagit i Göteborgsminglet där ett hundratal nyfikna nätverkare inom olika branscher deltog i Göteborgsmingel på Clarion Hotel Post. Anneli Egestam, Lars Strömberg och Maria Boborg-Trané representerade Småföretagarnas Riksförbund.

Anne Abraham Marbrandt är vår representant i Näringslivets regelnämnd som hade möte i veckan. De frågor som diskuterades där var bland annat problematiken kring Lagen om offentlig upphandling och problem för mindre företag angående långa betalningstider. Småföretagarnas Riksförbund lyfte dessa frågor.

Fokusering på att skapa opinion mot kilometerskatten samt mot de föreslagna 3:12-reglerna.

Fortsatta regelbundna sittningar med SKV i syfte att bland annat minska antalet tillfällen som uppgifter ska lämnas in, förenkla den digitala redovisningen och försöka påverka så att logiken blir tydligare när det gäller kassaregister, avdragsrättigheter mm.

Medverkar i en gruppering för införande av BOT-avdraget, bl a tillsammans med Almega. Målet är att införa avdragsmöjlighet motsvarande rut och rot, i folkhälsosyfte, så att människor stimuleras att själva vara med och investera i sin egen fysiska och psykiska hälsa.

Fortsatt arbete med att påverka politiker i fråga om en harmonisering av socialförsäkringsreglerna. Det ska inte vara skillnad mellan att vara anställd och egenföretagare, och det ska inte vara skillnad mellan olika företagsformer ifråga om t ex sjuk- och föräldraförsäkring.

Denna vecka har följande betänkande och utredningar inkommit till oss för remissyttrande.

Promemoria Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

Har du tankar och inspel är du välkommen att mejla mig,  mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Önskar alla en fantastisk arbetsvecka och med tanke på diskussionerna om 3:12 reglerna hittade jag följande citat: Jag fuskade inte! Jag ändrade bara på reglerna!

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen