Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i vecka 8 och 9!

I förra Hänt i veckan skrev jag några rader om huruvida de möten vi har med politiker och makthavare gör någon skillnad. Under dessa veckor har effekten av våra och andra intresseorganisationers intensiva arbete visat sig vara framgångsrikt när nu regeringen troligtvis backar kring förslagen om km-skatt, bankskatt och vinstbegränsningar inom välfärdsföretag. Det verkar även som att förslagen till ändringar inom 3:12 reglerna, den s k entreprenörsskatten, kan komma att förändras men detta är ännu inte klarlagt och det finns fortfarande behov av att Småföretagarnas Riksförbund driver opinion mot dessa företagsfientliga förslag. Därför deltog vi på ett seminarium i riksdagen arrangerat av moderaterna om 3:12 reglerna. Där berättade några företagare inom life science och IT om att de funderar att placera sina huvudkontor i andra länder då en för hög entreprenörsskatt snedvrider konkurrensen på den internationella marknaden.

Det finns två delar kring kontraproduktiva utredningsförslag som jag tycker är värt att reflektera över. Dels att regeringens direktiv till utredningar är så undermåliga och ideologiskt vinklade att när utredningarna sedan presenteras är både förslag och konsekvensanalyser dåligt genomtänkta vilket leder till skarp kritik även från interna offentliga instanser. Detta är slöseri med utredningsresurser och är även nämnt i nyhetsbrevet från NNR.

Dels hur effektivt ett opinionsarbete blir när samtliga intresseorganisationer och branschförbund går samman i gemensam sak, då går det verkligen att förändra på riktigt.
Resultaten av vårt arbete visar att ett starkt riksförbund för småföretagare gör skillnad genom att vi är med och stoppar dåliga förslag samt ökar möjligheterna till ett starkare företagsklimat.

Dessa veckor har vi lämnat in ett flertal remissvar om ökad insyn i välfärden, ordning och reda i välfärden, ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer samt en svensk flygskatt.

Här kan du läsa svaren:

Vi har under veckan även skrivit spännande pressmeddelande om hur svenska ramvillkor hindrar kvinnligt företagande samt en text där vi uppmärksammar och är positiva till att MP vill utveckla växa-stödet till att även gälla AB.

Småföretagarnas Riksförbund har även mött många glada och engagerade entreprenörer på Start Up barer i både Malmö och Göteborg.

Veckans passande citat kommer från Ray Kroc, affärsman som var en viktig del av McDonald’s start och framgång:
Kämpa på. Inget i världen kan ersätta envishet. Inte talang, inget i världen är vanligare än misslyckade människor med talang. Inte geni, världen är full av utbildade vrak. Envishet och beslutsamhet är det enda som spelar roll.

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund
Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen