Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Hänt i veckan v 7!

Denna vecka har varit en riktigt mötesfylld vecka, men man kan fråga sig om dessa möten gör skillnad och svaret är definitivt ett ja. Varje gång vi får möjlighet att framföra våra åsikter och föra dialog med myndigheter, riksdagsledamöter, ministrar och andra intresseorganisationer så ökar deras förståelse för småföretagarnas verklighet. Det leder inte alltid till några direkt avgörande beslut men vid varje tillfälle tar vi små men viktiga steg mot ett förbättrat företagsklimat.

Maria Boborg-Trané träffade Riksrevisionen för att berätta hur företagares SGI påverkar föräldrapenningen. Det finns många regler som måste förbättras för att öka tryggheten. Anledningen till mötet var Riksrevisionens granskning av Försäkringskassans arbete med företagares SGI. Maria träffade även riksdagspolitiker Solveig Zander (C), socialförsäkringsansvarig. De hade ett samtal om hur Försäkringskassan placerar företagare i SGI, med olika regler beroende på företagsform. Problemet med att den som byter från enskild firma till AB får börja om från början med att tjäna in till sin SGI. De diskuterade även den märkliga regeln att den som driver enskild firma inte får byta till en lägre karens vid fyllda 55 år. Maria framförde att Småföretagarna vill att det ska vara lika regler för alla företagare, oavsett företagsform.

Anne Abraham Marbrandt deltog på en branschträff på Skatteverket tillsammans med 30 kollegor från olika yrkesförbund och organisationer. Generaldirektör Ingemar Hansson inledde med att berätta om Skatteverkets uppdrag, vikten av ett tätt samarbete med oss och våra medlemmar samt visionen för de närmaste åren, inte minst genom den digitala utvecklingen. Fokus för arbetet handlar om förenklad rapportering och att skapa förutsättningar för en sund konkurrens. Som medlem hos oss kommer du att nås av ny skatterelaterad information innan den går ut till allmänheten – håll utkik i våra nyhetsbrev och tidningen Bra Affärer.

Anne hade också ett möte med Arne Hamberg, vår kontaktperson på medlemsorganisationen SFKM, Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin, med närmare 1000 medlemmar vilka alla arbetar med friskvård. För dessa medlemmar, som alltså även är medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund, hade en sänkt eller helt borttagen moms på friskvårdstjänster gjort stor skillnad. Flera grannländer har det så, vilket gör att fler privatpersoner har möjlighet att investera i sin egen hälsa.

Erik Sjölander och jag var på det första EU-sak rådet arrangerat av regeringen. En mängd olika branschorganisationer var inbjudna för att lämna synpunkter på EU:s förslag på tjänstepaket. Bl a ligger det ett förslag om att införa ett europeiskt elektroniskt tjänstekort som syftar till att minska den administrativa bördan för tjänsteleverantörer som vill utvidga sin verksamhet till andra medlemsstater. Förslagen i tjänstedirektiven kan definitivt underlätta för småföretagare att utveckla sina affärsverksamheter i Europa.
Anneli Egestam och Carina Kindkvist fanns representerade i vår monter vid Stockholmsminglet på Berns. Här träffade Småföretagarna många driftiga företag och engagerade människor vid vår monter. Där fick de bland annat ett bra samtal med Jessica Stark som på Berns utsågs till Årets Affärsnätverkare 2016.

I denna vecka presenterade vi också en ny del om 3:12 reglerna på vår hemsida. Nu kan du där se hur du kan optimera din fördelning mellan löneuttag och utdelning, se hur skillnaderna mellan nuvarande regelverk och föreslagna regelverk kring 3:12 får för effekt för dig och ditt företag. Du hittar vårt remissvar som jag skrev om förra veckan och du kan även gratis ladda ner en avancerad beräkningsmodell i excel. Missa inte detta! https://smaforetagarna.se/var-agenda/312-2/

När denna vecka nu är summerad med alla de möten och samtal vi haft kommer jag osökt att tänka på följande citat: När många små människor, på många små platser, tar många små steg, kan de förändra världen.

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund
Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen