Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

På gång just nu v 2!

God fortsättning på det nya året.

Jag hoppas att helgerna har varit bra och att det nu finns gott om kraft att ta sig an det nya verksamhetsåret.Nya lagar och förordningar 
Från och med årsskiftet så träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft och det kan vara bra att ha lite koll på dessa. De saker som kan vara av extra intresse för dig som företagare är förändringar om stöd för nystartsjobb, nytt regelverk om upphandling, sänkt moms på vissa reparationer, den statliga inkomstskatten, införandet av växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare, förbättrade möjligheter för skuldsanering (F-skuldsanering).  Här kan du läsa sammanställningen.

Jobbar du mycket?
Just nu är vi i färd med att göra en undersökning kring enmansföretagare som jobbar mer än 40 h/vecka och behöver nå medlemmar som kan ställa upp på en telefonintervju under perioden 3 – 10 januari. Vi skulle uppskatta om du anmälde ditt intresse genom att fylla i formuläret här.

Denna vecka har följande betänkande och utredningar inkommit till oss för remissyttrande.

  • SOU:2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande 
    Betänkandet presenterar en modernisering av Utsökningsbalken och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur kronofogdemyndighetens verksamhet kan leda till ett modernare, effektivare och mer rättssäkert utsökningsförfarande.

Har du som medlem tankar och inspel på hur dessa betänkande kan påverka din verksamhet är du välkommen att mejla mig
mattias.andersson@smaforetagarna.se

Under julhelgen har vi lagt ut följande pressmeddelande i våra olika kanaler.

Detta var årets första arbetsvecka och tillsammans kan vi se till att 2017 blir småföretagarnas år.

 Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund
Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen