Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Mattias Andersson; näringspolitisk samordnare

På gång just nu v 49!

 

 

 

 

Vi jobbar ständigt i vår strävan att få gehör för småföretagande i världsklass

Under vecka 49 hade vi möte i riksdagshuset med Larry Söder, KD, som är ledamot i skatteutskottet. Vi presenterade den negativa effekt som vi bedömer att de nya föreslagna 3:12 reglerna kommer att ha på oss småföretagare.

Denna vecka har följande betänkande och utredningar inkommit till oss för remissyttrande.

SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden. Ett mycket medialt uppmärksammat betänkande som kan få väldigt stora effekter på privat företagande i den offentliga sektorn.

SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform.  Utredningens förslag omfattar en rad ändringar i varumärkeslagen, en ny lag om företagsnamn, en ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och vissa ändringar i mönsterskyddslagen. Förslaget innebär att varumärkesrätten i stor utsträckning blir likalydande inom unionen.

Det har även inkommit en promemoria Vissa skollagsfrågor – del 4 som berör de företag, föreningar och andra juridiska och fysiska personer som är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem.

Även Boverket vill ha remissvar på deras förslag till föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Har du som medlem tankar och inspel på hur dessa betänkande kan påverka din verksamhet är du välkommen kontakta mig,  mattias.andersson@smaforetagarna.se.

 

Denna vecka har vi även lagt ut följande pressmeddelande i våra olika kanaler.

Viljan att driva företag i Sverige minskar.

Är förslagen i 3:12 och km-skatten en desperat jakt på medel för att reparera de läckande hålen i välfärden?

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund

Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

 

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen