Mattias Andersson; näringspolitisk samordnare

På gång just nu v 48!

 

Vi jobbar ständigt i vår strävan att få gehör för småföretagande i världsklass

 • Under vecka 47 hade vi samverkansmöte med skatteverket där vi fick positivt besked om att det nu ligger en proposition för beslut i riksdagen kring Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Ännu ett steg för att vi få stopp på osund konkurrens och att lika villkor kan gälla kring kassaregister på våra torg och marknader.
 • Just nu ligger det ett antal betänkande och utredningar som vi kommer ge remissvar på och som har sina slutinlämningsdatum i februari. Det är de omdiskuterade betänkandena Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 och utredning om översyn av 3:12 reglerna SOU 2016:75. Det har även inkommit ett betänkande om ökad insyn i välfärden SOU 2016:62 samt ett slutbetänkande av 2014 års människohandelsutredning SOU 2016:70. Har du som medlem tankar och inspel på hur dessa betänkande kan påverka din verksamhet är du välkommen att mejla mig mattias.andersson@smaforetagarna.se som är förbundets näringspolitiska samordnare.
 • Den 29/11 deltog representanter från Småföretagarnas Riksförbund på Centerns seminarium om välfärdsföretagande med partiledare Annie Lööf (C) och kvinnliga företagare som driver företag inom välfärden, bl a Barbara Bergström, grundare Engelska Skolan, Catharina Tavakolinia som driver äldreboende, Solveig Sunnebo som driver 13 förskolor. Sunnebo konstaterade i sitt anförande: “Om välfärdsutredningen går igenom kommer jag inte att kunna driva verksamheten vidare.” Hon sa även att Reepalus välfärdsutredning är skriven på ett smart sätt: “Det blir en utmaning för er politiker att ta er an utredningen och argumentera emot.”

Välfärdsutredningen slår speciellt hårt mot kvinnliga företagare, med tanke på att det är fler kvinnor än män som driver välfärdsföretag. Politiker och tjänstemän som vi träffade och pratade med var Annie Lööf, Anders W Jonsson, gruppledare och vice ordf C, Michael Arthursson samt Martin Ådahl, chefsekonom C.

30/11 deltog representanter från Småföretagarnas Riksförbund på WomEngage, ett heldagsseminarium, om varför inte fler kvinnor startar företag i Sverige. Initiativtagare till evenemanget var Helena Lindahl (C) näringspolitisk talesperson och Jennie Nilsson, (S) ordf näringsutskottet.

Många synpunkter kom fram:

 • 80% som arbetar inom offentlig sektor är kvinnor. Om fler kvinnor ska starta företag måste den offentliga sektorn öppna upp för detta.
 • Trots att vi har lämnat industrisamhället ligger fortfarande strukturen kvar där. (Maud Olofsson, fd partiledare och näringsminister)
 • Nuvarande socialförsäkringssystem är ett hinder för företagare. Måste förändras. (Jennie Nilsson, S )
 • På gymnasiet är det hälften tjejer och hälften killar som startar företag med hjälp av ung företagsamhet. Vad är det som gör att fler tjejer inte fortsätter driva företag?
 • Vi är bekymrade över kvinnors företagande. (Carin Holmqvist, Handelshögskolan Stockholm)
 • 29% av företagen i Sverige drivs av kvinnor. Socialförsäkringarna låser in kvinnor. Föräldraförsäkringen är viktig. Kvinnor tar större ansvar för hemmet. Om kvinnor startade företag skulle vi kunna få 220 000 fler företag i Sverige. (Magdalena Andersson, S, finansminister)
 • Vem sitter på makten när det gäller finansieringen? I 85 % av dessa bolag sitter bara män. (Anna Hellberg, vice vd Almi Företagspartner.)
 • Politiken har inte produktutvecklat såsom näringslivet har gjort. (Anna Ericsson)

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund
Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top