Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

på gång just nu v 50

 

 

 

 

Vi jobbar ständigt i vår strävan att få gehör för småföretagande i världsklass

  • Vecka 50 var en intensiv mötesvecka med många intressanta och givande aktiviteter.
  • Vi delade ut ett pris på 20 000:- till Bästa lösning för småföretagare 2016 på Sweden Demo Day. Priset gick till Bidnord med följande motivering. ”Det vinnande företaget kombinerar ett stort tänkande kring komplexa samhällsutmaningar med en enkel och lättbegriplig modell för småföretagare md rekryteringsbehov. Företaget har en spännande affärsidé med en digital plattform där företag, privatpersoner och den offentliga sektorn genom direktupphandling kan köpa och sälja tjänster åt varandra.” Vi gratulerar vinnarna och lyckönskar även de två andra nominerade företagen Qvitoo och Bfree.
  • Vi har även haft ett möte med Riksdagsledamöterna Lars Hjälmered, Jörgen Warborn, Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Sofia Fölster där vi beskrev effekten för småföretagare om förändringar i 3:12 reglerna och förslaget om km-skatt kommer genomföras. Vi konstaterade att det finns en samsyn kring effekterna av dessa förslag.
  • Småföretagarnas Riksförbund har i veckan haft ett inledande samverkansmöte med Tillväxtverkets förenklingsenhet där vi diskuterade hur vi gemensamt kan skapa bättre förutsättningar för ett företagsklimat i världsklass? Vi ser fram emot fortsatt samverkan för att nå målsättningen i Small business act att tänka småskaligt först.
  • Småföretagarna var på plats när Årets mest företagsamma Göteborgare korades och Leif Östling, ny ordförande för Svenskt Näringsliv, höll ett anförande. Leif uppmuntrade företagare att hitta och jobba i nätverk för att skapa ännu mer värde för sina kunder. Leif menar också att det är viktigt att företagare engagerar sig mer i den lokala debatten, t ex genom att bjuda in politiker till sina företag. Byråkrati- och tjänstemannastyre riskerar att växa sig för starkt annars.
  • Denna vecka har följande betänkande och utredningar inkommit till oss för remissyttrande.
  • SOU 2016:83 En svensk flygskatt

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

  • Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Århuskonventionen kopplar samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter. Ett tillfredsställande miljöskydd är enligt konventionen väsentligt för människors välbefinnande och åtnjutande av grundläggande mänskliga rättigheter. Konventionen bygger på synsättet att en god tillgång till information och ett brett samhälleligt deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet leder till såväl bättre beslut som bättre genomförande av besluten samt bidrar till allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor och stärker allmänhetens stöd för beslut om miljön. Konventionen innehåller därför bestämmelser som ska se till att allmänheten får tillgång till miljöinformation, rätt att delta i beslutsprocesser som rör miljön och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Har du som medlem tankar och inspel på hur dessa betänkande kan påverka din verksamhet är du välkommen att mejla mattias.andersson@smaforetagarna.se som är vår nya näringspolitiska samordnare.

Detta var en summering av vecka 50 och jag önskar er en trevlig helg

 

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund

Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen