Mattias Andersson, Näringspolitisk samordnare

Veckan som gått – v.2

Vi jobbar ständigt i vår strävan att få gehör för småföretagande i världsklass

Då har verksamheterna dragit igång på allvar i det nya året och förhoppningsvis fylls era kalendrar av bokade möten med kunder och leverantörer.

 

I veckan så har vi fått in ett antal förfrågningar om hur vi ställer oss till ROT/RUT avdragen, förslagen om 3:12 reglerna samt förslagen om begränsat vinstuttag i välfärdsföretag. Dessa frågor är viktiga för småföretagarnas riksförbund och jag ska kortfattat försöka beskriva vårt ställningstagande.

 • RUT/ROT avdragen
  Småföretagarnas riksförbund anser att ur ett långsiktigt perspektiv så är en bidragsdopad marknad inte en hållbar lösning. Vi är övertygade om att tydliga och generella spelregler genom t ex sänkta arbetsgivar-/egenavgifter och minskad regelbörda skulle skapa en tryggare bas för företagsetablering än de osäkra punktinsatser som RUT och ROT får betecknas som. På kort sikt så har ROT/RUT avdragen varit gynnsamma för småföretagandet inom dessa branscher och många mindre aktörer har kunnat gå från svart till vit marknad. Men när nu ROT/RUT avdragen förändrats till det sämre av politiska skäl så skapas med automatik en osäkerhet på marknaden. Detta har lett till en 21% minskning av antalet ROT utförare men en ökning på 4,5% av RUT utförare mellan 2015 och 2016. Därmed kan man dra en slutsats att ROT avdragets minskning med 20% av arbetskostnaden haft en större negativ effekt på marknaden än det halverade sänkta taket till 25 000 kr för RUT avdraget. Siffrorna visar hur fel och orättvist det slår mellan branscher när man går in och bidragsdumpar vissa marknader utan fastställd tidsbegränsning och utan tydligt syfte och mål.
  Här kan du läsa vår artikel En berg- och dalbana mellan nedläggningshot och tillväxt

 

 •  Förslaget om ändringar i 3:12 reglernaVi håller nu på med att skriva remissvar på utredningen om översyn av 3:12 reglerna som ska lämnas in den 10 februari. Svaret är inte helt klart men generellt så anser vi att förslaget bör skrotas då det bygger på ett gammalt och otidsenligt regelverk. Förslaget skulle innebära en skattehöjning på 5 miljarder för landets företagare och skulle ha mest negativ effekt för delägare i företag som har mellan 5 – 20 anställda. Detta anser vi vara helt oacceptabelt. Länkar till artiklar vi skrivit om ämnet : 25 procentig skattehöjning!      Vilka ska gynnas av nya 3:12-regler?

 

 • Vinster i välfärden
  SOU utredningen 2016:78 ordning och reda i välfärden har skapat en rejäl debatt om privat företagande inom välfärdstjänster. Skulle förslaget mot förmodan gå igenom skulle det innebära stora allvarliga samhällsförändringar som även påverkar det nationella företagsklimatet. Vi samverkar med många andra aktörer för att skriva ett remissvar som ska lämna in den 24 februari. Jag tar tacksamt emot inspel från medlemmar i denna viktiga fråga.

 

 • Småföretagarnas Riksförbund har nominerats till årets nyhetsrum 2016
  Småföretagarnas Riksförbund har som en av tre kandidater nominerats till årets nyhetsrum 2016 i kategorin Finans och Tjänstesektorn. Vi är otroligt glada att vi därmed får en bekräftelse på att vårt arbete för ett företagsklimat i världsklass når ut till både makthavare och småföretagare runt om i landet. Länk till pressmeddelande: Småföretagarnas Riksförbund nominerad till Årets Nyhetsrum 2016 av Mynewsdesk.

 

 • Denna vecka har följande betänkande och utredningar inkommit till oss för remissyttrande.
  SOU:2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande
  Utredningen har haft det övergripande uppdraget att göra en allmän översyn av utsökningsbalken, utsökningsförordningen och andra anslutande regelverk och lämna förslag som moderniserar de utsökningsrättsliga bestämmelserna med beaktande av samhällsutvecklingen.

Har du som medlem tankar och inspel på hur dessa betänkande kan påverka din verksamhet är du välkommen att mejla mej- mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Önskar alla en givande och trevlig helg och tänk på att:
Det tar lika mycket energi att tänka stort som att tänka smått. Använd din energi på ett klokt sätt! Tänk stort!”

 Mattias Andersson

Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas riksförbund
Epost:mattias.andersson@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top