Vi behöver fler intresseanmälningar före den 15/9

Kompetensutveckla med EU-pengar!

Småföretagarnas Riksförbund ska ansöka om EU-pengar till våra medlemmar i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län (företag 0-9 anställda).

Pengarna ska gå till kompetensutveckling av chefer/ägare och personal för att du skall kunna öka din lönsamhet och för att klara framtida utmaningar inom ditt affärsområde.

Om vår ansökan beviljas kommer vi att börja med att göra en analys kring de behov som du anser viktiga för att öka lönsamheten.
Analysen kan tidigast påbörjas januari 2016 och pågår då i cirka 6 månader. Mot bakgrund av behovsanalysen startas sedan olika former av utbildningar.
Vi räknar med att varje chef/ägare och anställd kan få mellan 15 000-20 000:- per person.

Pengarna kommer att användas till att betala de utbildningar som kan bli aktuella. Det kan vara “affärsutveckling, marknadsföring, kundbemötande, IT-utveckling (till exempel internet handel, utveckling av hemsidor, allmän datakunskap etc), chefsutbildning, ledarskap, säljutbildning.

 Är du intresserad – hör av dig!

Vi räknar med att cirka 200 företag kan bli aktuella för vår ansökan. Vi ber dig därför att via mejl info@smaforetagarna.eu eller telefon 042-342850 höra av dig till oss på kansliet senast  den 15 september 2015.

Jag kommer då att kontakta dig för närmare information.

Erik Sjölander
070-62 82 110
Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund
erik.sjolander@smaforetagarna.eu

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top