Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Centerpartiet svarar på småföretagarnas frågor

Inom vilka områden är partiet uttalat positivt till en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Vi ser att det behövs mer EU-initiativ inom bland annat klimatpolitiken, energipolitik, kampen mot gränsöverskridande brottslighet, migration, fler handelsavtal och mer och bättre politik för att öka företagens konkurrenskraft.

Inom vilka områden är partiet uttalat emot en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Centerpartiet är emot ökad lagstiftning på politikområden som påverkar svensk lönebildning och parternas roll på svensk arbetsmarknad. Dessutom vill vi värna det nationella självbestämmandet särskilt för skogspolitiken.

Finns det någon särskild fråga partiet arbetar med inom EU vars syfte är att främja småföretagen i Sverige?
Vi har jobbat särskilt aktivt med frågor som rör kompetensförsörjning och förenkling av arbetskraftsinvandring för att lösa kompetensbristen i Sverige och hela EU.

Finns det någon regelförenklingsfråga som partiet driver och som skulle förenkla för just småföretagen?
I allt lagstiftande arbete vi jobbar med i Europaparlamentet driver vi regelförenkling och ändamålsenlighet. En fråga vi aktivt arbetat med handlar om att få till ett verkligt “SME-test” (small and medium-sizedenterprises) på all ny lagstiftning som presenteras, för att säkerställa att effekterna på småföretag har beaktats.

På vilket sätt samverkar partiet med småföretagen och för dialog om partiets politik inför det kommande EU valet?
Vi har ständig dialog med alla delar av näringslivet och det har vi haft hela mandatperioden. Inför valet deltar våra toppkandidater i utfrågningar, debatter och seminarium tillsammans med små och stora företag för att lyfta viktiga näringspolitiska frågor. Att synliggöra småföretagens villkor är mycket viktigt i EU-arbetet.

Vad är partiets inställning till att Sverige har en arbetsgivaravgift som är avsevärt högre än EU’s snitt?
Arbetsgivaravgifterna är för höga. De måste ner för att anställa de som är nya och oprövade på arbetsmarknaden. Det behöver också bli billigare för nya småföretag att börja anställa.

Vad är partiets inställning till att gränsen för revisionsplikt för svenska småföretag är 3,5 miljoner vilket är långt under EU’s rekommenderade gräns för småföretag?
Centerpartiet menar att fler företag borde undantas från revisionsplikt. Det är också något vi återkommande föreslagit.

Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?
Vi ser positivt på att utvärdera den möjligheten. Det är viktigt att det svenska företagsklimatet är konkurrenskraftigt och inte har regler som skiljer sig från de som gäller för exempelvis europeiska konkurrenters.

Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?
Att ställa frågan är en sak. Än viktigare är att Sverige ser till att snabbt få fram mer energi så att vi bättre klarar pristoppar. Vi har lagt fram förslag för hur elproduktionen kan dubblas. Det behövs en bred överenskommelse där alla energislag kan bidra.

Vad är partiets inställning till hur drivmedelspriserna i Sverige bör utvecklas i förhållande till övriga EU?
Centerpartiet har lagt fram förslag för att både sänka drivmedelspriserna och samtidigt ha höga klimatambitioner. Det är fullt möjligt enligt nya EU-regler och det är något vi prioriterar. Vi vill dessutom öka den svenska produktionen av förnybara drivmedel radikalt med en ”Tanka-svenskt”-politik, vilket också gör oss mindre beroende av olja från ickedemokratiska stater.  

Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?
Centerpartiet var starkt kritiska mot förslaget och har därför jobbat väldigt aktivt med frågan, och lyckades få in stora förbättringar i parlamentets position. Dessvärre fanns dessa förbättringar inte med i slutuppgörelsen med Rådet, så vi röstade därför nej pga de stora negativa konsekvenser vi befarar att lagen kan få.

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?
Vi ser en ökande digitalisering och det kommer att fortsätta påverka hela samhället, samtidigt som tekniska framsteg skapar nya möjligheter. Att krav ställs på e-faktura mellan företag är en tidsfråga men även detta regelverk måste anpassas så det fungerar också för de minsta företagen.

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?
I många länder med välfungerande yrkesutbildningar spelar lärlingsutbildning, med sin kombination av anställning och utbildning i yrket, en större roll än i Sverige. Det är något man skulle kunna växla upp även i Sverige. Vi vill att fler ska kunna gå gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar och att lärlingsutbildningar ska finnas inom fler yrken för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen