Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Kristdemokraterna svarar på småföretagarnas frågor

Inom vilka områden är partiet uttalat positivt till en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Vi skulle vilja vidareutveckla EU:s samarbete inom exempelvis utrikes-, försvars- och handelspolitik.

Inom vilka områden är partiet uttalat emot en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Några viktiga exempel är skogen, arbetsmarknad och sociala frågor.

Finns det någon särskild fråga partiet arbetar med inom EU vars syfte är att främja småföretagen i Sverige?
Att intensifiera Fit for Futuresom ingår i Refitprogrammet för att minska företagens regelbördor.

Finns det någon regelförenklingsfråga som partiet driver och som skulle förenkla för just småföretagen?
Ett övergripande mål är att minska det administrativa arbetet vilket avspeglas i de regleringsbrev som ett 30-tal myndigheter i Sverige fått. En utredning pågår som ser över regelförenklingar inom jordbrukets livsmedelsproduktion.

På vilket sätt samverkar partiet med småföretagen och för dialog om partiets politik inför det kommande EU valet?
Vi lyssnar in de utmaningar som företagare möter från EU-perspektiv genom rundabordssamtal, seminarier och bilaterala möten.

Vad är partiets inställning till att Sverige har en arbetsgivaravgift som är avsevärt högre än EU’s snitt?
Generellt vill vi sänka det totala skattetrycket men lägger störst fokus på att sänka löntagarnas skatter. Vi vill gärna att det ska framgå på lönebeskedet vilka skatter och avgifter arbetsgivaren har betalat, detta för att skapa transparens och ökad insikt.

Vad är partiets inställning till att gränsen för revisionsplikt för svenska småföretag är 3,5 miljoner vilket är långt under EU’s rekommenderade gräns för småföretag?
Här står olika behov mot varandra. Å ena sidan vill vi förenkla regelverk och minska administrationen för småföretag. Å andra sidan behöver samhället verktyg för att stävja ekonomisk brottslighet. Vi har ännu inte tagit ställning för någon förändring.

Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?
Vi ser värdet av en höjd gräns och tycker att vi ska sträva efter att åtminstone ligga på ett EU-genomsnitt.

Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?
En mer givande väg är att Sverige måste göra sin egnahemläxa och bygga ut mer planerbar effekt i södra Sverige. Vi ser gärna att Tyskland inrättar elprisområden.

Vad är partiets inställning till hur drivmedelspriserna i Sverige bör utvecklas i förhållande till övriga EU?
Reduktionsplikten ska takta med övriga EU. Våra företag måste ha konkurrenskraftiga villkor gentemot våra EU-grannar.

Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?
Gör om och gör rätt! Förslaget hade ingen kontakt med Sveriges verklighet.

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?
Vi är negativa till att införa ett sådant obligatoriskt krav.

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?
Vi tycker att lärlingssystemet är ett bra verktyg och ser gärna att Sverige inspireras av andra länder.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen