Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vänsterpartiet svarar på småföretagarnas frågor

Inom vilka områden är partiet uttalat positivt till en ökad gemensam lagstiftning från EU?
Det är bra att komma överens inom EU om gemensamma miniminivåer för utsläpp, att samarbeta för att exempelvis bekämpa skatteflykt och gränsöverskridande kriminalitet.

  Inom vilka områden är partiet uttalat emot en ökad gemensam lagstiftning från EU?
  På alltför många områden har EU i praktiken satt sig över medlemsländernas rätt att själva fatta beslut om hur samhället ska fungera. Det har lett till att vi idag har skyhöga elpriser i Sverige, att vi tvingats sälja ut järnvägstrafiken och att det blivit svårare att garantera bra löner och arbetsvillkor i Sverige

  Finns det någon särskild fråga partiet arbetar med inom EU vars syfte är att främja småföretagen i Sverige?
  Vår politik, för små och medelstora företag, handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det handlar om långsiktiga spelregler för att säkerställa både ekonomisk utveckling, social trygghet och förutsättningar för en ekologisk omställning.

  Finns det någon regelförenklingsfråga som partiet driver och som skulle förenkla för just småföretagen?
  Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

  På vilket sätt samverkar partiet med småföretagen och för dialog om partiets politik inför det kommande EU valet?
  Vänsterpartiet finns där genom sina förtroendevalda runt om i landet, beredda att svara på frågor och diskutera politik. Vi har kontinuerliga samtal med småföretag och deras organisationer.

  Vad är partiets inställning till att Sverige har en arbetsgivaravgift som är avsevärt högre än EU’s snitt?
  Arbetsgivaravgiften är en viktig del av de totala skatteintäkterna. Skatteintäkter som hjälper hela Sverige att upprätthålla en anständig levnadsnivå och grundtrygghet för oss alla.

  Vad är partiets inställning till att gränsen för revisionsplikt för svenska småföretag är 3,5 miljoner vilket är långt under EU’s rekommenderade gräns för småföretag?
  Vänsterpartiet vill se en utredning över hur revisionsplikten ska kunna återinföras som en brottsförebyggande åtgärd.

  Vad är partiets inställning till att ändra gränsen för momsfrihet för Svenska småföretag från den nu föreslagna nivån på 120.000 SEK närmare EUs maxnivå € 85 000?
  Den föreslagna nivån på 120 000 kr är bra.

  Vad är partiets inställning till Småföretagarnas begäran att fråga EU om justeringar i prissättningsmetoden för Prisområde 4 avseende internationell el-handel är möjlig?
  Vi tror att Vänsterpartiets förslag om att införa Sverigepriser skulle ge större effekt.

  Vad är partiets inställning till hur drivmedelspriserna i Sverige bör utvecklas i förhållande till övriga EU?
  Vi tror att allt för stora skillnader inte vore bra.

  Vad är partiets inställning till EU’s förslag avseende EUs naturrestaureringslag och dess påverkan på svenskt lantbruk?
  Biologisk mångfald är en förutsättning för jordbruket. Jordbruket skulle t ex inte fungera utan pollinerande insekter. Naturrestaureringslagen är avgörande för att stärka och bevara den biologiska mångfalden och i det arbetet kommer hela samhället till gagn, inte minst småbrukare. Det skulle bidra med mer naturbetesmarker, och odlingsmark skulle vara mer motståndskraftiga inför klimatförändringar, extrema väderförhållanden etc. Men det räcker inte med lag, det kräver investering.

  Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?
  Så länge vi inte har en fungerande, utbyggd digital infrastruktur i hela Sverige, avvisar vi förslaget om obligatorium för e-faktura.  

  Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?
  I grunden bra men det får inte leda till att man kringgår den svenska modellen för kollektivavtalsstyrd lönesättningsmodell.

  Kontakta oss

  Småföretagarnas Riksförbund
  E-post: info@smaforetagarna.se
  Telefon: 042-342850
  Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
  E-post: faktura@smaforetagarna.eu

  NYHETSBREV

  Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

  Rulla till toppen