VÅRT PRESSRUM​

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Näringspolitiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Stor skillnad i förutsättningar för landets småföretagare

För tredje året i rad publiceras SmåföretagarIndex av Småföretagarnas Riksförbund. Här belyses de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet och visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner. – Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och

Läs mer »

Stor skillnad i förutsättningar för landets småföretagare

För tredje året i rad publiceras SmåföretagarIndex av Småföretagarnas Riksförbund. Här belyses de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet och visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner. – Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och

Läs mer »

Ska inte småföretagarna skyddas mot brottslighet?

Sveriges småföretagare sysselsätter idag närmre 1,3 miljoner personer och är dessutom den sektor som skapar 4 av 5 nya jobb i vårt land. Det har varit en svår tid för många småföretagare under pandemin och när en verksamhet går lite sämre så går många småföretagare ned i lön samtidigt som de arbetar desto fler timmar.

Läs mer »

Ett förenklingspaket är nödvändigt

Enligt en undersökning från Sveriges redovisningskonsulter anser 60 % av småföretagarnas rådgivare att det är mest angeläget att förenkla regelverken för enskilda näringsidkare. Därför är det ytterst avgörande att politiken tar ett krafttag kring att förenkla för de ca 800 000 enskilda näringsidkare så att regelverken blir enklare, tydligare och mer förutsägbara. Genom åren har

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund på Järvaveckan – fokus småföretagare i förorter och på landsbygden

Småföretagarnas Riksförbund deltar under Järvaveckan. Det finns många liknande utmaningar för småföretagare i förorter och på landsbygden. Det är dessa småföretagares om håller liv i närservice och skapar trygghet men många småföretagare utsätts också direkt för närsamhällets villkor. Vilken trygghet och vilket stöd kan småföretagare förvänta sig i utsatta områden? På söndag bjuder Järvaveckan in

Läs mer »

Återinfört tjänstemannaansvar – behövs det?

En enig riksdag beslutade 2018 att stärka tjänstemannaansvaret då det vid flertalet tillfällen visat sig att det uppstått en osund ämbetsmannakultur där tjänstemän uppträder och agerar på ett sätt som inte är förenligt varken med lagstiftning eller tillämpningspraxis. Riksdagens beslutade att det straffbara området bör utvidgas, utan att man för den skull går tillbaka till

Läs mer »

Ny rapport – Normalisera arbetsgivaravgiften i linje med omvärlden

På kortare sikt räknar rapporten även på effekten av att arbetsgivaravgifterna sänks med 6 procentenheter. En sådan förändring kan beräknas leda till att 140 500 jobb skapas runtom i Sverige. Reformen är dessutom till 58 procent självfinansierande då fler kommer i arbete och betalar in nya skatter samtidigt som bidragskostnaderna minskar.

Läs mer »

Alla segrar, även små segrar är bra för småföretagare

Småföretagarnas Riksförbund anser att en höjning är positiv men har i tidigare utspel föreslagit en milersättning på 36 kr per mil. Förändringarna i reseavdraget får ses som en liten delseger men det finns skäl att vara fortsatt kritisk till presenterad modell, då den inte till fullo möter småföretagares behov beträffande arbetsresor till, från och inom arbetets ramar.


Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund kommenterar Vårändringsbudgeten 2022

Den 19 april presenterade finansminister Damberg sitt förslag till vårändringsbudget. I vanliga fall skulle dessa förslag klubbas igenom med rätt stor säkerhet, men under rådande omständigheter har en regering med svagt stöd i riksdagen i princip presenterat ett förhandlingsunderlag. Vad som kommer att klubbas igenom av presenterade förslag återstår att se när riksdagen fattar beslut i ärendet

Läs mer »

Strutseffekten – en fara för Småföretagares framtida pensioner

Strutseffekten – en fara för Småföretagares framtida pensioner Småföretagarnas Riksförbund släpper idag rapporten Strutseffekten för att öka förståelsen för vad som avgör en företagares beslut kring sitt eget pensionssparande. Förståelse är en förutsättning för förändring och vi hoppas att denna rapport kan öka medvetenheten kring småföretagares val eller icke-val kring pensionsfrågan och som i sin tur kan

Läs mer »

Sänk energi och bränsleskatterna – för stärkt konkurrenskraft!

Europa har blivit indraget i ett krig i samma stund som Ryssland invaderade Ukraina. Känslan av osäkerhet och oro lyser igenom uttalande från politiker och experter runt om i världen. De strukturer kring frihandel, globala värdekedjor och ekonomisk utveckling som utvecklats under lång tid och som vi tagit för given riskerar nu att rubbas under

Läs mer »

Riksdagsdebatt om de gröna näringarna

Det är bra att det idag sker en särskild debatt i riksdagen om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna. Småföretagarnas Riksförbund och Sveriges Mjölkbönder har sedan en tid inlett ett samarbete föranlett av en delad oro för situationen inom olika basnäringar i Sverige. Det råder idag en situation som försvårar för Sveriges Mjölkbönder att

Läs mer »

Vinst läker såren efter pandemin!

För en del företag har krisen inneburit en värdefull men energislukande process att se över sina affärsmodeller genom att minska kostnader och effektivisera sin verksamhet. Allt för att säkerställa att företaget har ett så bra utgångsläge som möjligt att öka omsättningen nu när marknader återigen öppnar upp. Men för de allra hårdast drabbade branscherna finns

Läs mer »

Vi står inför ett mycket komplext år

Efter kalla krigets slut för 30 år sedan, inledde Sverige en tydlig och målmedveten nedrustning som nu tvärvänt och förvandlats till en rejäl satsning på att återställa och förnya vår försvarsförmåga. Nu är säkerhets- och försvarspolitik i sig inte ett av Småföretagarnas fokusområden, men vi vet hur viktiga landets småföretag är för landets uthållighet och

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top