Press - Småföretagarnas Riksförbund

​Avdragsmöjligheten för arbetspendling starkt hotad

Småföretagarnas Riksförbund reagerar mycket starkt emot regeringens långt framskridna planer på att på bred front minska och kraftigt försämra möjligheten till avdrag för resor till och från arbetet, det så kallade reseavdraget. Vi anser att förslaget slår fel samtidigt som systemet dessutom blir krångligare att hantera både för myndigheter och privatpersoner, vilket också en tung aktör som Skatte

Läs mer »

Alkohollagen ska inte användas som alcogel mot Covid!

Alkohollagen ska inte användas som alcogel mot Covid! Sedan restriktionerna i mars startade har privat besöksnäring varit måltavla. Rätt eller fel, men efter 8 månaders nedgång borde regeringen kunna komma med tydliga stöd för att denna näring ska kunna fortleva och finnas kvar efter pandemins härjningar.

Läs mer »

Regeringen vill att Småföretagare helst ska anställa 19 – 23 åringar

Regeringen har föreslagit tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för 19 – 23 åringar som föreslås gälla från och med den 1 april till och med den 31 mars 2023. Småföretagarnas riksförbund är allmänt positiva till alla former av sänkta arbetsgivaravgifter men skulle helst se en generell sänkning av arbetsgivaravgiften, då en sådan åtgärd skulle vara betydligt mer effektiv.

Läs mer »

Bilismen – politiska förslag som påverkar småföretagare

Att kostnaderna för bilanvändning ökar drabbar småföretagare hårt. Småföretagarnas Riksförbund granskar vad som är på gång och hur detta påverkar medlemsföretagen. Kostnaderna ökar både för företaget och för den enskilde. Inom Småföretagarnas Riksförbund ser man detta som en oroande utveckling där det blir krångligare, dyrare och svårare att hänga med i vad som gäller.

Läs mer »

Digitalt friskhetsintyg för Covid-19

​Småföretagarnas Riksförbund erbjuder nu sina medlemmar möjligheten till ett gratis digitalt antikroppsintyg genom appen Coronafree. Ett samarbete med techbolaget Giddir gör det lättare för medlemmar att skapa trygghet för sina kunder.

Läs mer »

​En modern arbetsrätt bör anpassas för landets småföretagare

Småföretagarnas Riksförbund är positiva till de förslag som presenteras i utredningen. En övergripande reformering av arbetsrätten är nödvändig och nya regler måste utformas så att arbetstagarnas kompetens, erfarenhet och personliga förmåga att utveckla sig själva och verksamheten väger tyngre vid driftsinskränkningar och omorganisationer än antalet anställningsår.

Läs mer »

Stå starkare tillsammans

Bli medlem