Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Näringspolitiska frågor

Sten Lindgren

Styrelseledamot
Förbundsrelaterade frågor

Regeringen öppnar för gårdsförsäljning av alkohol – vi blir lite mera som Europa

Småföretagarnas Riksförbund välkomnar förslaget och konstaterar samtidigt att detta innebär genomförande av något som förbundet argumenterat för under en längre tid. Förbundets syn finns bl. a. i ett remissvar från 2022 samt i en lista över förslag på regelförenklingar framfört av Näringslivets Regelnämnd där förbundet medverkat. Att regeringen nu kommer med detta förslag innebär bl.

Läs mer »

Regeringen öppnar för gårdsförsäljning av alkohol – vi blir lite mera som Europa

Småföretagarnas Riksförbund välkomnar förslaget och konstaterar samtidigt att detta innebär genomförande av något som förbundet argumenterat för under en längre tid. Förbundets syn finns bl. a. i ett remissvar från 2022 samt i en lista över förslag på regelförenklingar framfört av Näringslivets Regelnämnd där förbundet medverkat. Att regeringen nu kommer med detta förslag innebär bl.

Läs mer »

Statlig utredning föreslår förenklingar i 3:12-reglerna

Statlig utredning föreslår förenklingar i 3:12-reglerna Idag har Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag presenterat sina förslag och slutsatser. Det är bra att politiken förstått att förenklingar behövs. 3:12-reglerna har varit ett tvisteämne under mycket lång tid och handlar om hur ägare i fåmansbolag ska beskattas för lön och utdelningar. Reglerna har sitt

Läs mer »

Svenska företag betalar 185 miljarder kronor extra i arbetsgivaravgifter

I en ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund Normalisera arbetsgivaravgiften, analyseras vilka arbetsgivaravgifter som företag i olika EU-länder betalar. På branschnivå är svenska arbetsgivaravgifter i topp i 8 av 9 branscher inom EU. Effekten av dessa indirekta skatter på arbete analyseras grundligt i rapporten. I ekonomisk forskning finns det gott om belägg för att låga arbetsgivaravgifter

Läs mer »

Johan Landehag ny förbundsordförande för Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbunds medlemmar utsåg på sitt årsmöte Johan Landehag till ny ordförande för förbundet. Johan kommer att fortsätta arbeta för att det ska vara tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag. – Jag önskar jag kunde säga att det är tryggt, enkelt och lönsamt att starta och driva företag. Tyvärr är det alltjämt

Läs mer »

Kraven på bankerna vid bedrägeri måste skärpas

Bankerna måste tvingas betala för bankbedrägerierna. Det kräver vi tillsammans med Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Konsumenter, SPF Seniorerna, Riksförbundet FUB, SKPF Pensionärerna och PRO på DN Debatt. KLICKA HÄR FÖR LÄNK Italien har varit framgångsrikt i att komma åt den organiserade brottsligheten genom att sikta in sig på pengarna. På så sätt får gängen mindre resurser att

Läs mer »

Ny rapport: Småföretagsanpassad svensk modell

Småföretagarnas Riksförbund som representerar cirka 30 000 småföretag publicerar nu en rapport om vad som behövs för att vända nedgången i svensk ekonomi: Småföretags-anpassad svensk modell? Fem steg för att anpassa den svenska modellen till jobbskaparna. Ett budskap väl värt att lyssna på eftersom det är i småföretagen som 4 av 5 nya jobb skapas.

Läs mer »

Småföretagarna vill veta vad som gäller på elmarknaden

I ett brev till Klimat- och näringsdepartementet efterlyser Småföretagarnas Riksförbund klargöranden kring vad som gäller framöver på den svenska elmarknaden. Även om det just nu är relativt lugnt så är småföretagen hårt drabbade av elpriserna, marginalerna är små och företagen möter samtidigt många andra kostnadsökningar. Kostnadsökningar som är svåra att föra vidare till kunderna. Dessutom

Läs mer »

Stor skillnad i förutsättningarna för landets småföretagare

Förutsättningarna för små företag i landet skiljer sig åt mellan landets 290 kommuner, Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner. – Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och

Läs mer »

Flertalet kommuner har brist på aktivt företagande

Småföretagarnas Riksförbund släpper en ny rapport (klicka för länk) med fokus på aktiva företagare, Företagsamma. Småföretagarnas Riksförbund har i olika undersökningar funnit att ju fler vuxna invånare i en kommun som är aktiva jobbskapare, ”företagsamma”, desto lägre tenderar arbetslösheten vara. En procent högre andel företagsamma är länkad till 1,3 procentenheter lägre andel inskrivna arbetslösa. Särskilt

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund varnar för en oroande konkursutveckling

Antalet konkurser var i januari i år på den högsta registrerade nivån någonsin. Denna negativa utveckling har därefter fortsatt under våren och försommaren. Konkurserna är inte bara ett problem för det drabbade företaget och dess ägare utan slår mot samhällsekonomin i stort, dvs mot oss alla i Sverige, säger Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund.

Läs mer »

Sveriges hårdast arbetande förtjänar återhämtning

Småföretagarnas Riksförbund har länge varit aktiva i debatten om vikten av trygghet för småföretagare. Nu är det uppenbart att otryggheten är större än någonsin; först år av Corona med restriktioner, följt av inflation och kraftiga kostnadsökningar och så en lågkonjunktur. Småföretagarnas Riksförbund släpper en ny rapport med fokus på småföretagares höga arbetsbelastning. Småföretagare är Sveriges

Läs mer »

Årsstämma i Småföretagarnas Riksförbund

På lördagen den 15 april 2023 ägde Småföretagarnas Riksförbunds årliga stämma rum i Malmö. Vid stämman sammanfattade förbundets ordförande Peter Thörn det senaste verksamhetsåret som varit framgångsrikt. Budskapet var bland annat följande: Vi har ytterligare utvecklat vår dialog med beslutfattare vilket lett till att vi kunnat påverka en rad olika frågor. Våra rapporter om företagsklimat

Läs mer »

Caroline Szyber invald i styrelsen för NyföretagarCentrum Sverige

Caroline Szyber, vice ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, tar plats i NyföretagarCentrum Sveriges (Stiftelsen Svenska Jobs and Societys) styrelse som suppleant.  – Det känns kul och viktigt att ta plats i styrelsen för NyföretagarCentrum Sverige, då jag ser vilken kraft som organisationen erbjuder genom stöd till nyföretagande över hela vårt land. NyföretagarCentrum Sverige har under lång

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen