VÅRT PRESSRUM​

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Allvarliga följdeffekter när pandemistöden avslutats

När nu restriktionerna som påverkat företagandet är upphävda är det många företagare som behöver hantera de negativa effekter som pandemistöden har skapat. Sedan pandemin lamslog landet har de av regeringen införda stödsystemen både varit till nytta och till förtret för många företag. Småföretagarnas Riksförbund har under pandemiperioden varit starkt kritiska till utformningen av stödsystemen. De

Läs mer »

Allvarliga följdeffekter när pandemistöden avslutats

När nu restriktionerna som påverkat företagandet är upphävda är det många företagare som behöver hantera de negativa effekter som pandemistöden har skapat. Sedan pandemin lamslog landet har de av regeringen införda stödsystemen både varit till nytta och till förtret för många företag. Småföretagarnas Riksförbund har under pandemiperioden varit starkt kritiska till utformningen av stödsystemen. De

Läs mer »

Reformen av arbetsrätten ”bidde” en tummetott

Arbetet med att modernisera arbetsrätten och anpassa den efter dagens arbetsmarknad börjar mer och mer påminna om den svenska folksagan om Mäster Skräddare. Småföretagarnas Riksförbund kan konstatera att förslagen i departementspromemorior om genomförande av principöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd inte tillnärmelsevis motsvarar de viktiga pusselbitar som krävs för att främja den moderna arbetsmarknadens behov

Läs mer »

Vår kamp har gett resultat – Förlängning av tillfälligt skatteanstånd

Pandemin har hållit sitt grepp betydligt längre än vad någon kunde ha förutsett. Restriktioner på grund av pandemin har utsatt landets småföretagare, i synnerhet tjänsteföretag och företag verksamma inom handel och besöksnäring, för stora ansträngningar. Småföretagarnas Riksförbund har sedan pandemin startat kämpat med att informera småföretagare om vilka stöd som gått/går att söka. Vi har

Läs mer »

Finalvecka för 45 Dagar On Tour med Småföretagarnas Riksförbund

En magisk resa som pågått under snart 45 dagar börjar gå mot sitt slut. Från Kangos i norr till Ystad i syd har Mats Eriksson, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund och grundare av En Företagares Vardag, Ingrid Ohlsson, styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund och ansvarig för Attitydresan, rest runt på en sommarturné genom Sverige. Ackompanjerade av musikern Johan

Läs mer »

45 Dagar On Tour lyfter landets verkliga jobbskapare

Sommarturnén 45 Dagar On Tour har nu avverkats till 50%. Efter Stefan Löfvens tal till nationen där han hyllar storindustrin som landets hjältar bjuder Mats Eriksson, styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund och ansvarig för sommarturnén, in Löfven till att följa med på resten av resan. En resa där man lyssnat på hur småföretagen i landet har haft det

Läs mer »

Regeringen Löfvén avsätts i historisk misstroendeomröstning

PM 2021-06-24 Stefan Löfvén har avsatts som statsminister och nu väntar en period av osäkerhet kring vem och vilka partier som kommer att leda landet. Antingen blir det nya talmansrundor eller så kommer det utlysas ett extraval. Hur denna osäkra situation kommer att påverka landets småföretagare är i nuläget svårt att sia om. – Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer »

Sommarens hetaste turné med småföretagare i fokus!

Den 28 juni går startskottet för en unik sommarturné med Småföretagarnas Riksförbund och En Företagares Vardag. Under hashtaggen #nubörjarviom kommer Mats Eriksson, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund och grundare av En Företagares Vardag, och Ingrid Ohlsson, styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund, att ge sig ut på en 45 dagars resa. Ackompanjerade av musikern Johan Eriksson kommer de att

Läs mer »

Förslaget om ny rekonstruktionslag diskriminerar småföretag

Småföretagarnas Riksförbund har besvarat en remiss gällande en ny lag om företagsrekonstruktion. Utredningen med förslag om en ny lag har enligt förbundet goda intentioner men saknar insikt i småföretagarens verklighet. Den aktuella utredningen försöker istället krångla till det så att småföretag inte ska kunna få en andra chans. – Detta förslag läggs lämpligen i papperskorgen för ”onödigt

Läs mer »

Regeringens listiga skuldfälla, ett hot mot landets krisdrabbade företag

De skatteanstånd som regeringen hänvisat till är nu uppe i 48 miljarder kronor fördelade på 48 000 företag, det vill säga en skuldbörda till staten på i snitt 1 miljon kronor per företag. Att inte betala ut stöden har blivit en lukrativ affär för staten och om inga åtgärder görs omgående riskerar vi se den största konkursvågen någonsin inom hotell och restaurangnäringen.

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund delar inte Strandskyddsutredningens slutsatser

Småföretagarnas Riksförbund har lämnat svar på remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. Delar av förslagen uppfattas motstridiga och vi anser att det finns en risk att det leder till flera hinder snarare än till nya möjligheter. För att komma vidare ger därför Småföretagarnas Riksförbund ett eget förslag på hur man skulle kunna göra istället.

Läs mer »

Förläng avbetalningstiden för lån på skattekontot

Småföretagarnas Riksförbund har idag skickat en hemställan till finansdepartementet och finansminister Magdalena Andersson. Vid diskussioner med Skatteverket har vi kommit fram till att en lämplig normal återbetalningstid bör förlängas till det dubbla, alltså 24 månader

Läs mer »

Ett viktigt steg i rätt riktning!

Det förslag som förbundet varit med och tagit fram i samarbete med Tillsammans ur krisen och Moderaterna fick gehör och kommer att gå vidare för att beredas av finansutskottet. Nu är det upp till beredande tjänstemän och andra branschorganisationer att förvalta initiativet så att det inom ramen för lagstiftningen utformas till det träffsäkra stöd som småföretagare så väl behöver.

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top