VÅRT PRESSRUM​

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Näringspolitiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

EU-förordningen om pristak på el är en bättre modell än det svenska elstödet

Småföretagarnas Riksförbund som representerar cirka 30 000 småföretag har nyligen besvarat en remiss om elstöd till företagen. Landets småföretag är hårt ansatta av pandemins följdverkningar, extrema energipriser, höga räntor och en annalkande lågkonjunktur. Förbundets har under lång tid efterlyst ett mer aktivt agerande i syfte att minska de negativa effekterna av elpriserna på det småskaliga

Läs mer »

EU-förordningen om pristak på el är en bättre modell än det svenska elstödet

Småföretagarnas Riksförbund som representerar cirka 30 000 småföretag har nyligen besvarat en remiss om elstöd till företagen. Landets småföretag är hårt ansatta av pandemins följdverkningar, extrema energipriser, höga räntor och en annalkande lågkonjunktur. Förbundets har under lång tid efterlyst ett mer aktivt agerande i syfte att minska de negativa effekterna av elpriserna på det småskaliga

Läs mer »

Småföretagarna har tröttnat på att vänta på besked om elpriserna

Småföretagarna har tröttnat på att vänta på besked om elpriserna Småföretagarnas Riksförbund går nu ut med ett upprop och namninsamling. Detta är en protest mot regeringens passivitet när det gäller de 30 000 småföretagare som förbundet representerar och som drabbats av de extremt höga elpriserna. Sanningen är tyvärr att regeringen i stort sett inte gjort

Läs mer »

I samarbete med Krea förbättrar vi finansieringsmöjligheterna för småföretagare

Småföretagarnas Riksförbund och Krea har ingått i samarbete för att med gemensamma krafter stärka finansieringsmöjligheterna för landets småföretagare. Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund har vi tillsammans med Krea tagit fram ett unikt erbjudande där man ersätter den första månadens räntebetalning på din nya finansiering. Dessutom får medlemmarna en direktlinje till Kreas finansieringsexperter för kostnadsfri rådgivning när

Läs mer »

Brottslighet skadar landets tillväxt

Småföretagarnas Riksförbund har länge varit aktiva i debatten om vikten av trygghet för småföretagare. Nu är det uppenbart att otryggheten är större än någonsin; Corona med restriktioner, följt av ökade priser och så en lågkonjunktur. Utöver allt detta känner så många företagare en otrygghet – så många som var sjätte småföretag i Sverige identifierar brottsligheten

Läs mer »

Hög tid att agera på elpriserna regeringen!

Idag lämnar Småföretagarnas Riksförbund sitt remissvar avseende regeringens senaste paket för att komma åt de höga elpriserna. Det handlar om införande av ny EU-förordning med goda ambitioner och som kan ses som ett steg i rätt riktning. Ambitioner och steg som regeringen dessvärre avstår från att föreslå i Sverige. Regeringens hantering av elpriserna ligger långt ifrån de

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund om regeringens pressträff om elstöd till företag

Småföretagen i Sverige hade förväntat sig mera konkreta besked än vad som gavs på pressträffen, där främst två besked gavs: Ett uppdrag till Svenska kraftnät om en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen för att kunna betala ut pengar till näringsidkare och juridiska personer. Anmälan till EU-kommissionen om statsstödsgodkännande gällande ett elstöd till elintensiva företag, vilket aviserades

Läs mer »

Gröna näringarna mötte statssekreteraren hos landsbygdsministern

Den 15 december träffade representanter för olika organisationer inom de gröna näringarna statssekreteraren hos landsbygdsministern, Dan Ericsson. De gröna näringarna är liksom många andra branscher hårt drabbade av kostnadsexplosionen för bränslen och energi och till det kommer andra fördyringar som speciellt drabbar de gröna näringarna. Trots de dystra tiderna presenterade vi vid mötet olika förslag

Läs mer »

Tillsammans i samarbete blir vi starkare

Småföretagarnas Riksförbund och NyföretagarCentrum Sverige har ingått partnersamverkan för att med gemensamma krafter bidra till att fler startar företag och känner stöd under början av sitt företagande. Respektive organisation har olika kompetenser och kunskap, men en viktig gemensam insikt: utan småföretagen stagnerar Sveriges konkurrenskraft. NyföretagarCentrums rådgivning ger de nya företagen bättre möjligheter att lyckas. Småföretagens

Läs mer »

Sveriges gröna basnäringar om budgeten

Sedan våren 2022 samarbetar ett antal olika organisationer inom de gröna näringarna i ett informellt nätverk. Bakgrunden är de allvarliga utmaningar som branschen står inför, varav flertalet vid det här läget är allmänt kända. Det handlar om kraftigt ökade priser på insatsvaror och energi samtidigt som intäktsdelen inte förändras tillräckligt för att kompensera. Organisationerna har

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund flyttar in på The Park Södra – Skapar hubb för småföretagare

The Park ingår ett partnerskap med Småföretagarnas Riksförbund, för att gemensamt etablera en hubb för småföretagare. Småföretagarnas Riksförbunds arbete för en tryggare, enklare och mer lönsam vardag för småföretagare gör att deras mötesplats på The Park Södra skapar en naturlig plats för småföretagare att mötas på och lyfta småföretagarfrågor. Det är fantastiskt att få välkomna

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund om användningen av Svenska Kraftnäts ”flaskhalsintäkter”

Regeringen har skyndsamt bett Svenska Kraftnät inkomma med förslag på användningen av bolagets ”flaskhalsintäkter” och i det sammanhanget har förbundet liksom många andra remissinstanser beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på hur dessa medel ska fördelas och användas. Småföretagarnas Riksförbund uppskattar att avsikten är att både hushåll och näringsliv ska kunna ta del av medlen.

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund släpper ny rapport – Sverige behöver fler företag

Småföretagarnas Riksförbund har under senare år utvecklat en kartläggning för att bättre förstå företagsamheten. Vi har utvecklat ett mått, ”företagsamma”, som mäter antalet personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd. Våra studier ger en tydlig bild: företagen utvecklas i nära symbios med varandra. En annan viktig observation vi gör, i en jämförelse av

Läs mer »

Stor skillnad i förutsättningar för landets småföretagare

För tredje året i rad publiceras SmåföretagarIndex av Småföretagarnas Riksförbund. Här belyses de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet och visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner. – Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen