VÅRT PRESSRUM​

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Näringspolitiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Sveriges gröna basnäringar om budgeten

Sedan våren 2022 samarbetar ett antal olika organisationer inom de gröna näringarna i ett informellt nätverk. Bakgrunden är de allvarliga utmaningar som branschen står inför, varav flertalet vid det här läget är allmänt kända. Det handlar om kraftigt ökade priser på insatsvaror och energi samtidigt som intäktsdelen inte förändras tillräckligt för att kompensera. Organisationerna har

Läs mer »

Sveriges gröna basnäringar om budgeten

Sedan våren 2022 samarbetar ett antal olika organisationer inom de gröna näringarna i ett informellt nätverk. Bakgrunden är de allvarliga utmaningar som branschen står inför, varav flertalet vid det här läget är allmänt kända. Det handlar om kraftigt ökade priser på insatsvaror och energi samtidigt som intäktsdelen inte förändras tillräckligt för att kompensera. Organisationerna har

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund flyttar in på The Park Södra – Skapar hubb för småföretagare

The Park ingår ett partnerskap med Småföretagarnas Riksförbund, för att gemensamt etablera en hubb för småföretagare. Småföretagarnas Riksförbunds arbete för en tryggare, enklare och mer lönsam vardag för småföretagare gör att deras mötesplats på The Park Södra skapar en naturlig plats för småföretagare att mötas på och lyfta småföretagarfrågor. Det är fantastiskt att få välkomna

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund om användningen av Svenska Kraftnäts ”flaskhalsintäkter”

Regeringen har skyndsamt bett Svenska Kraftnät inkomma med förslag på användningen av bolagets ”flaskhalsintäkter” och i det sammanhanget har förbundet liksom många andra remissinstanser beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på hur dessa medel ska fördelas och användas. Småföretagarnas Riksförbund uppskattar att avsikten är att både hushåll och näringsliv ska kunna ta del av medlen.

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund släpper ny rapport – Sverige behöver fler företag

Småföretagarnas Riksförbund har under senare år utvecklat en kartläggning för att bättre förstå företagsamheten. Vi har utvecklat ett mått, ”företagsamma”, som mäter antalet personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd. Våra studier ger en tydlig bild: företagen utvecklas i nära symbios med varandra. En annan viktig observation vi gör, i en jämförelse av

Läs mer »

Stor skillnad i förutsättningar för landets småföretagare

För tredje året i rad publiceras SmåföretagarIndex av Småföretagarnas Riksförbund. Här belyses de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet och visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner. – Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och

Läs mer »

Ska inte småföretagarna skyddas mot brottslighet?

Sveriges småföretagare sysselsätter idag närmre 1,3 miljoner personer och är dessutom den sektor som skapar 4 av 5 nya jobb i vårt land. Det har varit en svår tid för många småföretagare under pandemin och när en verksamhet går lite sämre så går många småföretagare ned i lön samtidigt som de arbetar desto fler timmar.

Läs mer »

Ett förenklingspaket är nödvändigt

Enligt en undersökning från Sveriges redovisningskonsulter anser 60 % av småföretagarnas rådgivare att det är mest angeläget att förenkla regelverken för enskilda näringsidkare. Därför är det ytterst avgörande att politiken tar ett krafttag kring att förenkla för de ca 800 000 enskilda näringsidkare så att regelverken blir enklare, tydligare och mer förutsägbara. Genom åren har

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund på Järvaveckan – fokus småföretagare i förorter och på landsbygden

Småföretagarnas Riksförbund deltar under Järvaveckan. Det finns många liknande utmaningar för småföretagare i förorter och på landsbygden. Det är dessa småföretagares om håller liv i närservice och skapar trygghet men många småföretagare utsätts också direkt för närsamhällets villkor. Vilken trygghet och vilket stöd kan småföretagare förvänta sig i utsatta områden? På söndag bjuder Järvaveckan in

Läs mer »

Återinfört tjänstemannaansvar – behövs det?

En enig riksdag beslutade 2018 att stärka tjänstemannaansvaret då det vid flertalet tillfällen visat sig att det uppstått en osund ämbetsmannakultur där tjänstemän uppträder och agerar på ett sätt som inte är förenligt varken med lagstiftning eller tillämpningspraxis. Riksdagens beslutade att det straffbara området bör utvidgas, utan att man för den skull går tillbaka till

Läs mer »

Ny rapport – Normalisera arbetsgivaravgiften i linje med omvärlden

På kortare sikt räknar rapporten även på effekten av att arbetsgivaravgifterna sänks med 6 procentenheter. En sådan förändring kan beräknas leda till att 140 500 jobb skapas runtom i Sverige. Reformen är dessutom till 58 procent självfinansierande då fler kommer i arbete och betalar in nya skatter samtidigt som bidragskostnaderna minskar.

Läs mer »

Alla segrar, även små segrar är bra för småföretagare

Småföretagarnas Riksförbund anser att en höjning är positiv men har i tidigare utspel föreslagit en milersättning på 36 kr per mil. Förändringarna i reseavdraget får ses som en liten delseger men det finns skäl att vara fortsatt kritisk till presenterad modell, då den inte till fullo möter småföretagares behov beträffande arbetsresor till, från och inom arbetets ramar.


Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund kommenterar Vårändringsbudgeten 2022

Den 19 april presenterade finansminister Damberg sitt förslag till vårändringsbudget. I vanliga fall skulle dessa förslag klubbas igenom med rätt stor säkerhet, men under rådande omständigheter har en regering med svagt stöd i riksdagen i princip presenterat ett förhandlingsunderlag. Vad som kommer att klubbas igenom av presenterade förslag återstår att se när riksdagen fattar beslut i ärendet

Läs mer »

Strutseffekten – en fara för Småföretagares framtida pensioner

Strutseffekten – en fara för Småföretagares framtida pensioner Småföretagarnas Riksförbund släpper idag rapporten Strutseffekten för att öka förståelsen för vad som avgör en företagares beslut kring sitt eget pensionssparande. Förståelse är en förutsättning för förändring och vi hoppas att denna rapport kan öka medvetenheten kring småföretagares val eller icke-val kring pensionsfrågan och som i sin tur kan

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top