Press - Småföretagarnas Riksförbund

Äntligen öppnas möjlighet till regelförenkling i företagarnas trygghetssystem

Småföretagarnas Riksförbund representerat av Mattias Andersson och Caroline Szyber träffade utredaren Mathias Tegner som leder arbetet med den nyligen tillsatta utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem. Enskilda näringsidkares orättvisa villkor har blivit så tydliga nu under Corona pandemin och behöver förändras och moderniseras.

Läs mer »

Varför är godis skattebefriat men inte tillagad mat?

Förbundet ställer sig bakom förslaget att det införs en skattefrihet för förmån av fri kost under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan krav på motprestation. Dock ställer sig Erik Sjölander tveksam till hur det ur folkhälsosynvinkel kan komma sig att godis som personalförmån är skattebefriat, men inte tillagad mat.

Läs mer »

Vikten av en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för småföretagare

Det sociala skyddsnätet måste vara lika tryggt för företagare som för anställda. Det är inte ovanligt att företagare som drabbas av sjukdom och arbetslöshet plötsligt inser att det sociala skyddsnätet inte ger den trygghet som förväntats. Småföretagarnas Riksförbund kan inte acceptera att villkoren för småföretag ska vara sämre än villkoren för anställda.

Läs mer »

Sänkt statlig inkomstskatt för Småföretagare?

Skattesystemets betydelse för företagande och näringsliv är stort. Höga skattenivåer på kapital och arbetsinsatser minskar viljan att satsa på och driva företag. Om skattesystemet dessutom är krångligt och oförutsebart minskar viljan ytterligare till att vara företagare.

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund erbjuder ny mobil app som ersätter fysiskt medlemskort

Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för snabbare kommunikation, högre säkerhet och miljövinster. Som många föreningar så har förbundets medlemmar tidigare erhållit ett tryckt medlemskort som bevis för sitt medlemskap. Vi har tillsammans med vår partner Curamet AB nu skapat möjligheten för medlemmarna att alltid ha översikt av sitt medlemskap och den nytta det ger genom en unik app.

Läs mer »

Vågar man ansöka om omställningsstöd?

Med tanke på de stora osäkerheterna, den omfattande byråkratin, risken för straff samt att Skatteverket (läs regeringen) vill bestämma hur företaget hanterar sina ekonomiska förehavanden fram till juni 2021, så skulle jag inte rekommendera de minsta företagen att söka detta stöd. Stödet är för sent, begränsande och inte anpassat för de minsta företagen.

Läs mer »

Nytt samarbete mellan Telge Energi och Småföretagarnas Riksförbund – för hållbart företagande

​Telge Energi och Småföretagarnas Riksförbund ingår samarbete för att kunna erbjuda landets småföretagare kostnadseffektiv förnybar el, märkt Bra Miljöval. I linje med förbundets arbete i att kunna erbjuda sina medlemmar verktyg för hållbart företagande är samarbetet med Telge Energi i framkant för att värna om miljötänk som småföretagare. Medlemmarna i Småföretagarnas Riksförbund kommer att kunna

Läs mer »

Stå starkare tillsammans

Bli medlem