​Avdragsmöjligheten för arbetspendling starkt hotad

Småföretagarnas Riksförbund reagerar mycket starkt emot regeringens långt framskridna planer på att på bred front minska och kraftigt försämra möjligheten till avdrag för resor till och från arbetet, det så kallade reseavdraget. Vi anser att förslaget slår fel samtidigt som systemet dessutom blir krångligare att hantera både för myndigheter och privatpersoner, vilket också en tung aktör som Skatteverket pekar på. Omkring 200 000 – 300 000 svenskar kommer att förlora sitt reseavdrag för bilpendling.

Kommer slå oerhört hårt mot både anställda och företag
Förslaget innebär att ingen som har närmare jobbet än tre mil får reseavdrag enkel resväg. Dessutom ska milersättningen för bilresor tas bort och ersättas av en skattereduktion (60 öre per kilometer) som även de som åker kollektivtrafik kan få. De som har längre än åtta mil till arbetet får ingen ersättning för den sträcka som överstiger åtta mil. Ersättningen betalas endast ut för 210 av cirka 250 arbetsdagar. Dessa exempel är huvuddelarna i lagt förslag.

Vi ser att detta kommer att slå oerhört hårt mot många anställda hos såväl småföretagare som större företag, mot småföretags möjligheter att rekrytera personal och emot en glesbygd som alltför ofta sätts på undantag.

Förslaget hotar även människors förutsättningar att få livspusslet att gå ihop
Vi ser också att människors vardag och förutsättningar för att få livspusslet att gå ihop hotas. I åldersgruppen 20 – 64 år har Sverige högst sysselsättningsgrad i EU, det vill säga många dubbelarbetande föräldrar. Inte sällan är resan till jobbet också resan där lämning och hämtning av barn på förskola och skola även sker. En förskola som är vald i och med att den ligger i rätt riktning i förhållande till arbetet. Med dessa ohållbara tidsvinster som utredaren kräver kan många av de som idag uppbär avdragsrätt mista den då resan förvisso tar kortare tid med bilen men inte så mycket som krävs i förhållande till att åka buss.

Vi fortsätter arbetet för småföretagarnas villkor
En ljusglimt är att då förslaget fått så mycket kritik är det nu pausat till 2022 från tilltänkt ikraftträdande den 1 januari 2021. Småföretagarens Riksförbund kommer att arbeta för att detta avförs från en politisk dagordning eller omarbetas.

För mer information kontakta:
Sten Lindgren, styrelseledamot och förbundssekreterare Småföretagarnas Riksförbund
sten.lindgren@smaforetagarna.se
070-495 37 23 

eller

Berit Johansson styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund
070-595 85 23
berit.johansson@smaforetagarna.se

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –