​Småföretagarnas Riksförbund protesterar mot regeringens planer på ytterligare skattehöjningar på fordon!

I ett remissvar om regeringens planerade förändringar i det så kallade Bonus Malus-systemet påvisar Småföretagarnas Riksförbund olika brister i utformningen som leder till ökade orättvisor i beskattningen av fordon. Systemet bygger på att klimatbilar får subventioner medan fossilbilar får (ännu) högre skatter.

Förslaget slår speciellt hårt mot:

  • Företagare som bor eller använder bilen i sammanhang där elbil inte fungerar eller som uppfattar prisnivån, även med bonus inräknad, vara avskräckande.
  • Företagare som använder lätta lastbilar, där de kraftigt höjda skatterna kan vara svåra eller omöjliga att föra vidare till kunderna, exempelvis för färdtjänst eller matleveranser. Den årliga skatten för en lätt lastbil ökar från cirka 5000 – 6 000 kr per år till närmare 30 000 kr per år.

Småföretagarnas Riksförbund anser vidare att hela Bonus Malus-systemet kan ifrågasättas:

  • Systemet innebär en betydande överföring av köpkraft från personer med lägre köpkraft till företag och personer med bättre köpkraft, ofta från landsbygd till storstadsområden.
  • Systemets principer för beskattning baseras enbart på utsläpp utan hänsyn tagen till transportnytta.
  • I stora delar av vårt land finns inte alla valmöjligheter inför ett fordonsbyte, varken för enskilda eller för företag. Infrastrukturen är inte utbyggd vilket bör ses som en av de viktigaste och grundläggande förutsättningarna för att Bonus Malus ska fungera och aktiva miljöval kunna göras.
  • Systemet är inte ens entydigt miljöfrämjande eftersom systemet leder till att vissa grupper behåller äldre, mindre säkra och mindre energieffektiva fordon.

Småföretagarnas Riksförbund efterlyser främst följande:

  • Beskattningen av fordon måste ta hänsyn till om klimatbilar kan användas eller inte, landsbygden saknar till stor del den infrastruktur som behövs.
  • Det är orimligt att beskatta arbetsfordon ensidigt utifrån utsläpp utan att ta hänsyn till vilket transportarbete det handlar om.

För mer information kontakta:
Sten Lindgren, styrelseledamot och förbundssekreterare Småföretagarnas Riksförbund
sten.lindgren@smaforetagarna.se
070-4953723

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –